Nie można dodać składnika systemu Windows w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas próby dodania składnika systemu Windows po pierwszej instalacji systemu Microsoft Windows XP okazuje się, że nie można dodać składnika i może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:
Wymagane pliki
Potrzeby jest plik 'nazwa_pliku' z: Windows XP Professional CD-ROM.
Wpisz ścieżkę do pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
Ten problem występuje nawet wtedy, gdy ten plik już istnieje w folderze C:\Windows\I386. Po podaniu ścieżki do pliku komunikat o błędzie jest wyświetlany ponownie.

Gdy wystąpi ten błąd, w pliku C:\Windows\Security\logs\scecomp.log pojawi się wpis podobny do następującego:
Data_Godzina Błąd=1208 Aktualizacja plikuC:\WINDOWS\system32\nazwa_plikuZabezpieczenia=D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GRGX;;;PU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)
Ten problem może również uniemożliwiać instalowanie sprzętu i oprogramowania innych firm. W szczególności ten symptom może występować, jeśli po zainstalowaniu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) na komputerze z wbudowanym urządzeniem sieci bezprzewodowej Atheros użytkownik spróbuje zainstalować urządzenie Bluetooth.

Ten problem występuje podczas próby zainstalowania co najmniej jednego z następujących składników systemu Windows:
 • Akcesoria i narzędzia
 • Usługa faksowania
 • Usługa indeksowania
 • Program Internet Explorer
 • Internetowe usługi informacyjne (IIS)
 • Narzędzia zarządzania i monitorowania
 • Usługi kolejkowania wiadomości
 • MSN Explorer
 • Usługi sieciowe
 • Inne usługi plików i drukowania w sieci
 • Outlook Express
 • Aktualizacje certyfikatów głównych
 • Program Windows Media Player
 • Windows Messenger
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ baza danych zabezpieczeń jest uszkodzona.
Rozwiązanie
Uwaga: Nie zaleca się używania narzędzia Esentutl.exe w celu odzyskania uszkodzonej bazy danych zabezpieczeń. Narzędzie Esentutl.exe naprawia uszkodzenie, usuwając dane z bazy danych, i może trwale oznaczyć ustawienia zasad grupy w rejestrze. Naprawę tego typu należy stosować tylko w ostateczności.

Aby rozwiązać ten problem, należy odbudować uszkodzoną bazę danych zabezpieczeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu odbudowywania uszkodzonej bazy danych zabezpieczeń, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
278316 Identyfikatory zdarzeń ESENT 1000, 1202, 412 i 454 są często rejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji


Aby zapobiec występowaniu tego problemu w zainstalowanym systemie Windows XP, skontaktuj się z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft w celu otrzymania następującej poprawki. Aby użyć zaktualizowanej poprawki zawartej w tym pakiecie, należy utworzyć udział pliku dystrybucyjnego systemu Windows XP, a następnie zastąpić istniejący sterownik zaktualizowanym sterownikiem, który wchodzi w skład tej poprawki. Wykonanie tych czynności zapobiegnie występowaniu w zainstalowanym systemie Windows XP problemu opisanego w sekcji Symptomy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
828930 Jak integrować aktualizacje produktu z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows
Aby zintegrować poprawkę z udziałem pliku dystrybucyjnego, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w artykule 828930 z bazy wiedzy Knowledge Base.

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  Dodatek SP  ---------------------------------------------------------------  12-sie-2004 20:44 5.1.2600.1582 302 592 Scesrv.dll  SP1QFE  12-sie-2004 20:26 5.1.2600.2505 313 856 Scesrv.dll  SP2QFE
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej w tym artykule, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Dodaj/Usuń synchronizacja SceJetDeleteJetFiles
Właściwości

Identyfikator artykułu: 884018 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 5.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbautohotfix kberrmsg kbfix kbbug kbqfe kbhotfixserver KB884018
Opinia