Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Za każdym razem podczas uruchamiania programu pakietu Office należy akceptować Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania pakietu Office

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Za każdym razem, gdy użytkownik uruchamia program pakietu Microsoft Office, taki jak Microsoft Office Word, wyświetlane jest okno dialogowe Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania. Jeśli użytkownik kliknie opcję Akceptuję, okno dialogowe Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania zniknie, a następnie zostanie wyświetlone ponownie. Jeśli użytkownik ponownie kliknie opcję Akceptuję, okno dialogowe Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania zniknie, a następnie program pakietu Office będzie działał w normalny sposób.

To zachowanie występuje niezależnie od tego, jaki program pakietu Office jest uruchamiany.
Przyczyna
To zachowanie występuje, jeśli konto użytkownika nie ma uprawnień do modyfikowania Rejestru systemu Microsoft Windows.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się do komputera za pomocą konta użytkownika z poświadczeniami administratora.
 2. Uruchom program pakietu Office, na przykład program Word. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania.

  Uwaga W systemie Windows Vista należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Wszystkie programy, kliknąć polecenie Microsoft Office, kliknąć prawym przyciskiem myszy program pakietu Office, kliknąć polecenie Uruchom jako administrator, a następnie kliknąć pozycję Kontynuuj.
 3. Kliknij pozycję Akceptuję.
 4. Zamknij uruchomiony program pakietu Office.
 5. Powtórz kroki 2–4 w przypadku pozostałych programów pakietu Office, w których nadal jest wyświetlany monit dotyczący Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania.
Obejście problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


W celu obejścia tego działania wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się do komputera przy użyciu konta administratora.
 2. Jeśli używasz systemu Microsoft Windows XP, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli używasz systemu Microsoft Windows 2000 Server, wpisz polecenie regedt32.

  UwagaW systemach Windows Vista i Windows 7 może zostać wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika. Należy kliknąć pozycję Kontynuuj, aby otworzyć Edytor rejestru.
 3. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz rejestru w zależności od zainstalowanego pakietu.

  32-bitowe wersje systemu Windows:
  • Pakiet Microsoft Office 2010:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0
  • Pakiet Microsoft Office 2007:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0
  • Pakiet Microsoft Office 2003:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0
  • Pakiet Microsoft Office 2002:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0
  • Pakiet Microsoft Office 2000:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0
  64-bitowe wersje systemu Windows:
  • Pakiet Microsoft Office 2010:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\14.0
  • Pakiet Microsoft Office 2007:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0
  • Pakiet Microsoft Office 2003:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0
  • Pakiet Microsoft Office 2002:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0
  • Pakiet Microsoft Office 2000:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0
 4. Kliknij polecenie Uprawnienia w menu Edycja.
 5. Kliknij pozycję Użytkownicy (Nazwa_komputera\Użytkownicy, a następnie kliknij pole wyboru w kolumnie Zezwalaj i wierszu uprawnienia Pełna kontrola.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.
 7. Uruchom program pakietu Office, a następnie zaakceptuj Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania.
 8. Wykonaj ponownie kroki od 2 do 4, a następnie usuń uprawnienie Pełna kontrola udzielone grupie Użytkownicy (Nazwa_komputera\Użytkownicy) w kroku 5. Aby to zrobić, zlokalizuj pozycję Użytkownicy (Nazwa_komputera\Użytkownicy), a następnie kliknij pole wyboru w kolumnie Zezwalaj i wierszu uprawnienia Pełna kontrola, aby je wyczyścić.
 9. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.
off2000 off9 off11 off2003 off2k xl2000 xl2k xl2003 wd2000 wd2k wd2003 ppt2000 ppt2k ppt2003 OL2000 OL2003 OL2k excel word powerpoint outlook EULA ACC2007 XL2007 OL2007 PPT2007 PRJ2007 PUB2007 VSO2007 WD2007 OFF2007 OneNote2007
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 884202 — ostatni przegląd: 10/03/2013 19:34:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbregistry kbtshoot kbprb kbcip KB884202
Opinia