Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Błąd kopiowania: Instalator nie może skopiować pliku Atapi.sys” przy próbie zainstalowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 lub Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Przy próbie zainstalowania jednego z następujących programów instalacja zostaje zatrzymana:
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Błąd kopiowania

Instalator nie może skopiować pliku Atapi.sys.

Sprawdź, czy podana poniżej lokalizacja jest poprawna albo zmień ją i włóż dysk „Windows XP System Files” do podanej stacji dysków.
Uwaga Jeśli pojawi się ten komunikat o błędzie, nie należy klikać przycisku Ponów ani zmieniać lokalizacji Kopiuj pliki z.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli na komputerze jest zainstalowany jeden z następujących programów: Programy te blokują plik Atapi.sys i uniemożliwiają dodatkowi SP2 dla systemu Windows XP i dodatkowi SP1 dla systemu Windows Server 2003 wykonanie kopii zapasowej istniejącej wersji pliku.

Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:
 1. W oknie dialogowym komunikatu o błędzie, który został opisany w sekcji „Symptomy”, kliknij przycisk Anuluj. Pojawi się następujący komunikat:
  Czy chcesz kontynuować instalację bez kopiowania tego pliku?
 2. Kliknij przycisk Nie. Program instalacyjny dodatku SP2 dla systemu Windows XP przywróci wcześniejszą instalację systemu Windows.

  Uwaga Jeśli zostanie kliknięty przycisk Tak, instalacja dodatku SP2 dla systemu Windows XP będzie kontynuowana bez tworzenia kopii zapasowej pliku Atapi.sys. Jeśli dodatek SP2 dla systemu Windows XP zostanie w przyszłości usunięty, nie będzie można przywrócić oryginalnej wersji pliku Atapi.sys i być może komputer z systemem Windows XP będzie działać niestabilnie.
 3. Usuń programy, które opisano w sekcji „Przyczyna”.
 4. Zainstaluj dodatek SP2 dla systemu Windows XP.
 5. Ponownie zainstaluj programy, które zostały usunięte w kroku 3.
Więcej informacji
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
windowsxpsp2 winxpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 884675 — ostatni przegląd: 09/22/2006 20:13:00 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbtshoot kbprb KB884675
Opinia
body>