Dysk SBP-2 przestaje odpowiadać przy próbie zapisu danych w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Przy próbie zapisu danych na urządzeniu SBP-2 (Serial Bus Protocol 2), takim jak dysk IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394, może wystąpić co najmniej jeden z następujących symptomów:
 • Dysk przestaje odpowiadać.
 • Dysk znika z folderu Mój komputer.
 • Po wyświetleniu dysku w Menedżerze urządzeń może pojawić się przy nim wykrzyknik w żółtym kółku. Po wyświetleniu właściwości dysku informacje o jego stanie mogą zawierać kod błędu 43. Ten kod stanu oznacza, że system Windows zatrzymał urządzenie, ponieważ zgłosiło ono problemy.
 • Lampka dostępu do dysku pozostaje włączona.
 • W dzienniku systemu mogą zostać zarejestrowane zdarzenia podobne do następujących:

  Urządzenie nazwa_urządzenia nie odpowiedziało w ramach ustalonego limitu czasu.

  Podczas operacji stronicowania wykryto błąd urządzenia \Device\Harddisk1\D.

  Nie można zrzucić danych do dziennika transakcji.
  Może wystąpić uszkodzenie.

  Podręczne okno aplikacji: Windows — Opóźniony zapis nie powiódł się: System Windows nie może zapisać wszystkich danych dla pliku ścieżka_do_pliku\nazwa_pliku. Dane zostały utracone. Ten błąd może być spowodowany awarią sprzętu komputerowego lub połączenia sieciowego.
  Spróbuj zapisać ten plik gdzie indziej.

Przyczyna
Ten problem może wystąpić na niektórych komputerach z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Wiadomo na przykład, że ten problem występuje na niektórych komputerach z mikroukładem NEC 1394. Jednak problem może również wystąpić na komputerach z innym mikroukładem.
Rozwiązanie
Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  27-wrz-2004 22:19   5.1.2600.2524  61 056   Ohci1394.sys
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
SBP-2 to implementacja specyfikacji ANSI SBP-2 określającej metodę hermetyzacji żądań SCSI (Small Computer System Interface) za pośrednictwem magistrali IEEE 1394. Ten protokół obsługuje drukarki, stacje dysków CD-ROM, stacje dysków DVD, skanery i urządzenia magazynujące zgodne ze standardem IEEE 1394. W systemach Microsoft Windows 2000 i Windows XP obsługa urządzeń magazynujących, stacji dysków CD-ROM, stacji dysków DVD, drukarek i skanerów zgodnych ze standardem IEEE 1394 jest możliwa za pośrednictwem sterownika portu SBP-2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługi protokołu SBP-2 w systemie Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 885464 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbautohotfix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbqfe kbhotfixserver KB885464
Opinia