Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Kontroler plików systemu nie akceptuje lokalizacji sieciowej, która zawiera dysk CD z instalatorem, jeśli używany jest przełącznik scannow w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 lub Windows Server 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Podczas uruchamiania kontrolera plików systemu (Sfc.exe) z przełącznikiem scannow w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) jest wyświetlany monit o włożenie dysku CD z systemem Windows XP (SP2) CD, ale narzędzie Sfc.exe nie akceptuje lokalizacji sieciowej, która zawiera dysk CD z systemem Windows XP z dodatkiem SP2.

Uwaga: Ten problem dotyczy również systemu Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy dodatek Service Pack jest rozmieszczany z wewnętrznego serwera sieciowego, a podklucz rejestru ServicePackSourcePath został tak zmodyfikowany, że wskazuje lokalizację sieciową, która zawiera wyodrębnione pliki systemu Windows XP z dodatkiem SP2. Podklucz rejestru ServicePackSourcePath znajduje się w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

W celu rozwiązania tego problemu zmodyfikuj rejestr, aby wskazywał folder %windir%\ServicePackFiles. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Jeśli dodatek Service Pack jest zainstalowany

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję ServicePackSourcePath, kliknij polecenie Modyfikuj, wpisz ścieżkę %windir%\ServicePackFiles, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli dodatek Service Pack nie jest zainstalowany

 1. Skopiuj gdziekolwiek folder plików binarnych kompilacji (i386). Na przykład skopiuj folder i386 do folderu %windir%\Options.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SourcePath, kliknij polecenie Modyfikuj, wpisz ścieżkę %windir%\Options\i386, gdzie Options to folder, który zawiera folder i386, a następnie kliknij przycisk OK.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Ochrona plików systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
222193 Opis funkcji Ochrona plików systemu Windows
Aby uzyskać dodatkowe informacje o funkcji WFP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa382551.aspx
Aby uzyskać dodatkowe informacje o Instalatorze Windows i funkcji WFP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa372820.aspx
WinXPSP2 XPSP2 Server sfc
Właściwości

Identyfikator artykułu: 885522 — ostatni przegląd: 02/07/2007 07:46:00 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbtshoot kbbug kbwinxpsp2rel KB885522
Opinia