Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji dla pakietu Office 2003: 8 lutego 2005

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację dla pakietu Microsoft Office 2003. W następnej sekcji „Spis treści artykułu” opisano informacje dotyczące aktualizacji zamieszczone w tym artykule.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja zapewnia większą niezawodność tagów inteligentnych w pakiecie Microsoft Office 2003 dzięki dodatkowemu ograniczeniu sposobu kojarzenia witryn sieci Web z akcjami tagów inteligentnych.

Ta aktualizacja została po raz pierwszy dołączona do dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla pakietu Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003
Powrót do początku
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Lista problemów rozwiązywanych przez tę aktualizację

Aktualizacja pakietu Office 2003 (KB885828) służy do rozwiązywania problemów opisanych w następujących pakietach poprawek:
840656 Description of the Office 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: August 20, 2004
885257 Description of the Office 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: September 13, 2004
887593 Description of the Microsoft Office 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: October 12, 2004

Aktualizacja dla pakietu Office 2003 (KB885828) rozwiązuje następujące problemy, które nie były dotychczas udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Otwieranie niepoprawnej bazy danych programu Lotus Notes
Jeśli w dokumencie pakietu Office 2003 kliknie się hiperłącze do bazy danych programu Lotus Notes, w programie Lotus Notes zostanie otwarta niepoprawna baza danych Notes.

Poprawka zawarta w tej aktualizacji umożliwia korzystanie z następującego standardowego formatu łączy bazy danych Notes programu Lotus Notes:
notes:///
Niektóre menu mogą być niedostępne w programie Word Viewer 2003
Na pasku głównym menu programu Microsoft Office Word Viewer 2003 mogą być niedostępne niektóre menu, na przykład Kreator odpowiedzi. Problem ten występuje, jeśli program Word Viewer został zainstalowany na komputerze z wersją pakietu Office 2003 przeznaczoną dla określonego języka.
W programie Excel Viewer 2003 wyświetlany jest monit o pobranie licencji użytkownika oprogramowania
Jeśli w programie Microsoft Office Excel Viewer 2003 użytkownik otworzy skoroszyt wykorzystujący Zarządzanie prawami do informacji (IRM), może się pojawić monit o pobranie licencji użytkownika oprogramowania, nawet jeśli licencja użytkownika oprogramowania dla tego skoroszytu była już pobierana.
W oknie dialogowym Informacje wyświetlane są niepoprawne informacje
W oknach dialogowych Informacje o programie Microsoft Excel Viewer oraz Informacje o programie Microsoft Word Viewer pole Licencję na ten produkt posiada jest wyświetlane niepoprawnie. Po zainstalowaniu tej aktualizacji pole Licencję na ten produkt posiada zostanie usunięte z okna dialogowego Informacje o programie Microsoft Excel Viewer.
Program Word Viewer 2003 wyświetla menu w nieprawidłowym języku
Jeśli program Word Viewer 2003 zostanie zainstalowany dla innego języka niż domyślny język włączony na komputerze, program Word Viewer wyświetla menu i okna dialogowe w języku domyślnym.
Tagi inteligentne są wysyłane w wiadomości e-mail, chociaż ta funkcja jest wyłączona
Jeśli są spełnione następujące warunki, tagi inteligentne nie są usuwane z wiadomości e-mail:
 • W programie Microsoft Office Word 2003 kliknij pole wyboru Zapisz tagi inteligentne w wiadomości e-mail w oknie dialogowym Opcje e-mail, aby je wyczyścić.
 • Wyślij dokument jako wiadomość e-mail. Dokument będzie zawierał tagi inteligentne.

Anglojęzyczne pliki pomocy programu Excel Viewer 2003
Pliki pomocy dla programu Excel Viewer 2003 są wyświetlane po angielsku. Pliki pomocy nie są w języku domyślnym dla programu Excel Viewer 2003.
Program Excel Viewer przestaje działać po otwarciu skoroszytu zawierającego skrypt
Jeśli w programie Excel Viewer 2003 użytkownik otworzy skoroszyt programu Excel zawierający skrypt, program Excel Viewer może przestać odpowiadać. Program Excel Viewer może też ulec awarii.
Program DM 5.1 powoduje nieoczekiwane zamknięcie programu Word 2003
Hummingbird DM 5.1 to program służący do zarządzania dokumentami. Jeśli w programie Word 2003 pracujesz na dokumencie programu Word 2003 wyewidencjonowanym do edycji lub przejrzenia za pomocą programu Hummingbird DM 5.1, program Word 2003 może zostać nieoczekiwanie zamknięty. Ponadto może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Word i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Hummingbird, odwiedź następującą witrynę firmy Hummingbird w sieci Web: Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.


Powrót do początku

Znane problemy

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na komputerze, na którym jest zainstalowany program Microsoft Office Visio 2003 lub Microsoft Office Project 2003, użytkownik sprawdza wersję pliku Mso.dll. Wersja pliku będzie miała numer wcześniejszy niż 11.0.6408.0. Oznacza to, że plik Mso.dll został zastąpiony starszą wersją pliku.

Problem ten występuje, gdy plik Mso.dll ulegnie uszkodzeniu.

Aby rozwiązać ten problem, należy kliknąć polecenie Wykryj i napraw w menu Pomoc dowolnego programu pakietu Office. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z funkcji Wykryj i napraw, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821593 How to install or repair and reinstall Office 2003 programs and features
Powrót do początku

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Witryna Microsoft — Centrum pobierania zawiera aktualizację klienta, aktualizacje administracyjne, instrukcje instalowania i strategie wdrażania. Aby pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:Powrót do początku

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera wersje plików podane w poniższej tabeli.
  Nazwa pliku  Wersja  --------------------------  Mso.dll    11.0.6408.0  Ietag.dll   11.0.6404.0
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeśli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzenia wersji pliku Mso.dll zainstalowanego na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003
Powrót do początku

Informacje dla administratorów dotyczące plików .msp

Aktualizacja administracyjna składa się z pełnego pliku aktualizacji oprogramowania Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku .msp), spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik MSP:
MSOff.msp
Powrót do początku

Informacje dla administratorów dotyczące ponownego instalowania określonych składników

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania na komputerach klienckich można wykonać wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Właściwość ta określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki pakietu Office 2003 z obrazu administracyjnego. W przypadku aktualizacji dla pakietu Office 2003 (KB885828) wartość właściwości [lista funkcji] jest następująca.
Produkt Nazwa funkcji
Microsoft Office Access 2003 ACCESSNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office Excel 2003 EXCELNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office Word 2003 WORDNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003 FPSE,Complete
Microsoft Office 2003 (wszystkie wersje) WORDNonBootFiles,EXCELNonBootFiles,ProductFiles Uwaga: Pakiet Microsoft Office 2003 Professional również wykorzystuje funkcję ACCESSNonBootFiles.
Microsoft Office InterConnect 2004 RMSFiles,ProductFiles
Opcjonalnie można użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” w temacie „Strategies for Updating Office 2003”. Aby wyświetlić temat „Strategies for Updating Office 2003”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie technologii informacyjnej (IT) i pakietu Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących witryny Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku
Smart Tags restrictions reliability web sites actions 2003 Office
OfficeNet 437817 479065 480177 482245 484482 484842 487895 489177 489179 489858 492383 492407 492869 493548 494096 494518 494608 495389 495443 Content Maintenance 27057
Właściwości

Identyfikator artykułu: 885828 — ostatni przegląd: 02/17/2007 02:48:32 — zmiana: 4.5

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office InterConnect 2004, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003

 • kboffice2003sp2fix atdownload kbfix kbupdate KB885828
Opinia