Opis aktualizacji krytycznej pakietu Office XP w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Streszczenie
Aktualizacje zabezpieczeń dla produktów Microsoft Office XP, Microsoft Visio 2002 i Microsoft Project 2002, udokumentowane w biuletynie MS04-028 firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń, pozornie instalują się poprawnie. Jednak instalacja może nie zakończyć się pomyślnie. Aby pomóc ochronić komputer, firma Microsoft wydała nową aktualizację rozwiązującą ten problem.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, przeznaczone dla informatyków, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885876 Ważne informacje o aktualizacjach zabezpieczeń MS04-028 dla użytkowników systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Ta aktualizacja jest wymagana tylko w przypadku, gdy są spełnione następujące warunki:
  • Komputer wymaga aktualizacji zabezpieczeń 832332, 831932 lub 831931.
  • Uprzednio zainstalowano oryginalną wersję aktualizacji zabezpieczeń 832332, 831932 lub 831931, wydaną 14 września 2004.
  • Oryginalna wersja aktualizacji zabezpieczeń 832332, 831932 lub 831931 nie zaktualizowała poprawnie pliku Mso.dll znajdującego się w folderze %Programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office10.
Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji

Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z funkcji aktualizacji automatycznych lub z witryny Windows Update firmy Microsoft w sieci Web i zainstalować aktualizację krytyczną 885884.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu konfigurowania funkcji aktualizacji automatycznych w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306525 JAK: Konfigurowanie i używanie funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows XP

Aby zainstalować tę aktualizację z witryny Windows Update w sieci Web, wykonaj następujące kroki:
  1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Kliknij łącze Instalacja ekspresowa (zalecana).
  3. Jeśli ten problem dotyczy danego komputera, aktualizacja krytyczna 885884 jest automatycznie wybrana do zainstalowania. Kliknij przycisk Zainstaluj.
  4. Przeczytaj i zaakceptuj Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania (EULA).
Aktualizacja krytyczna 885884 zostanie pobrana na komputer, a Kreator instalacji pomoże ją zainstalować.

Wymagania wstępne

Aktualizacja ma następujące wymagania wstępne:
  • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
  • Microsoft Office XP

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach aktualizacja krytyczna 885884 nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są w użyciu, aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. W takim przypadku pojawia się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Ponieważ aktualizacja jest zawarta w pliku Mso.dll, zamknięcie wszystkich aplikacji pakietu Microsoft Office przed zainstalowaniem aktualizacji krytycznej 885884 zwykle eliminuje konieczność ponownego uruchomienia komputera.

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz pakiet 885884 teraz.
Data wydania: 12 października 2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje dotyczące wdrażania

Do wdrożenia aktualizacji krytycznej 885884 można również użyć usług aktualizacji oprogramowania (SUS, Software Update Services). Usługi SUS umożliwiają klientom zainstalowanie usługi, która może pobierać wszystkie aktualizacje krytyczne i aktualizacje zabezpieczeń oraz dodatki Service Pack, gdy zostaną one opublikowane w następującej witrynie Windows Update firmy Microsoft w sieci Web: Po zatwierdzeniu aktualizacji przez administratorów usługi SUS automatycznie udostępniają je wszystkim wstępnie skonfigurowanym serwerom z systemem Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows 2000, a także komputerom klienckim z systemem Microsoft Windows XP Professional lub Microsoft Windows 2000 Professional.

Aby uzyskać więcej informacji o usługach aktualizacji oprogramowania i usługach Windows Update oraz o następnej generacji usług aktualizacji oprogramowania, odwiedź następującą witrynę sieci Web:

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

DataGodzinaWersjaRozmiarNazwa pliku
24-wrz-200401:3210.0.6714.09 796 288Mso.dll

Właściwości

Identyfikator artykułu: 885884 — ostatni przegląd: 09/11/2006 10:08:00 — zmiana: 1.3

Microsoft Office XP, wszystkie wydania, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

  • kbbug kbfix kbqfe kbsecurity kbupdate atdownload kbwinxppresp3fix kbhotfixserver KB885884
Opinia