Nie można uzyskać dostępu do zasobów sieciowych przy próbie zalogowania się do komputera z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Symptomy
Próba zalogowania się do komputera z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) przed udostępnieniem w sieci kontrolera domeny może spowodować wystąpienie co najmniej jednego z następujących symptomów:
 • Nie są odnawiane bilety uprawniające do przyznania biletów (TGT, Ticket-Granting Ticket) protokołu Kerberos specyficzne dla użytkownika.
 • Jeśli po zainstalowaniu dodatku SP2 dla systemu Windows XP upłynął ostatni termin odnowienia biletu TGT, żądania dotyczące nowych biletów TGT nie są akceptowane.
 • Po zablokowaniu komputera uwierzytelnienie w zasobach sieciowych może zostać nieoczekiwanie cofnięte.
 • Programy korzystające z delegacji mogą zostać nieoczekiwanie zamknięte.
 • Nie można rozwiązać tego problemu, usuwając bilet TGT i żądając nowego biletu TGT.
 • W dzienniku zdarzeń systemowych można znaleźć zdarzenie podobne do następującego:
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Źródło zdarzenia: LSASRV
  Kategoria zdarzenia: SPNEGO (Negocjator)
  Identyfikator zdarzenia: 40961
  Data: 10/27/2004
  Godzina: 13:00:50
  Użytkownik: Brak
  Komputer: NAZWA_KOMPUTERA
  Opis: System zabezpieczeń nie może ustanowić bezpiecznego połączenia z serwerem ldap/KD01.firma.com/firma.com@firma.com. Brak protokołu uwierzytelniania.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zostanie zastąpiona przez żadną nowszą poprawkę.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować poprawkę znajdującą się w tym pakiecie, nie trzeba tworzyć ani modyfikować żadnych kluczy rejestru.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  17-lis-2004 13:17 5.1.2600.2565 294 912 Kerberos.dll
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy wylogować się z używanego komputera z systemem Windows XP z dodatkiem SP2, a następnie zalogować się ponownie.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 885887 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxppresp3fix kbfix kbbug KB885887
Opinia