Próba zainstalowania aktualizacji w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 sprawia, że komputer przestaje odpowiadać

Symptomy
Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP system Windows XP przestaje odpowiadać, gdy próbuje się zainstalować aktualizację:
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Użytkownik korzysta z pewnych sterowników filtrów. Wiadomo na przykład, że problem ten występuje w przypadku korzystania ze sterownika Ibmfilter.sys. Sterownik ten jest instalowany przez oprogramowanie IBM Rescue and Recovery z funkcją Rapid Restore. Problem ten może występować również z innymi sterownikami filtrów.
 • Użytkownik próbował zainstalować dowolną z aktualizacji opisanych w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  307154 Low/Critical Battery Alarm Does Not Play the Sound That You Specify
  842520 "Delayed Write Failed" error may occur after you save a file in Windows XP
  842933 Komunikat o błędzie „Następujący wpis w sekcji [strings] jest za długi i został obcięty” podczas próby zmodyfikowania lub wyświetlenia obiektu GPO w systemie Windows Server 2003, Windows XP Professional lub Windows 2000
  870997 Windows XP and Windows 2000 clients that share a single organizational unit stop responding or spontaneously restart
  883507 NetWare users cannot log on to a NetWare server from a Windows XP client
  883523 Dysk CD-RW nie jest rozpoznawany jako dysk zapisywalny w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows XP Tablet PC Edition 2005
  884020 Programs that connect to IP addresses that are in the loopback address range may not work as you expect in Windows XP Service Pack 2
  884575 Battery power may be drained more quickly than expected on your Windows XP-based portable computer
  884851 The screen saver does not start if the Windows Security dialog box is open in Windows XP
  884868 0x7E Stop error occurs after you disconnect your USB 2.0 flash storage device
  885523 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP jest wyświetlany komunikat o błędzie „Stop: c0000135” i „nie znaleziono winsrv”
  885626 Komputer przestaje odpowiadać po ponownym uruchomieniu go w celu dokończenia instalacji systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub systemu Windows XP Tablet PC Edition 2005
  824838 Large UDP broadcast packets may not be received in Windows XP or in Windows Server 2003
  883517 You do not receive the "Safe to remove hardware" message when you click the "Safely Remove Hardware" icon in Windows XP
  885267 Connections time out when client computers that are running Windows Server 2003 or Windows XP try to connect to a server on a wireless network that uses IPsec NAT-T
  883529 getKB: Removing SmartCard immediately after log off may cause Windows XP-based computer to stop responding
  843541 Your computer stops responding when you use a smart card to log on to Windows XP
  872789 Logging off or restarting the computer after switching users may cause Windows XP to stop responding
  885270 A program that calls the DhcpRequestParams function may not work correctly on your Windows XP Service Pack 2-based computer
  885443 You receive a "Stop 0x00000082" error after you install Windows XP Service Pack 2 or after you install security update 890859 in Windows 2000
  885464 Dysk SBP-2 przestaje odpowiadać przy próbie zapisu danych w systemie Windows XP
  885865 Other computers on the network cannot connect to your Windows XP Service Pack 2-based DHCP client computer after you log on to a network that is running the DHCP Server service
  884539 getKB - kbQFE - QFE Bug Database:QFE Bug Number [Bug 26211]
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Otwórz aplet Dodaj lub usuń programy z Panelu sterowania. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij pole wyboru Pokaż aktualizacje, aby je zaznaczyć.
 4. Przewiń listę, aby zlokalizować tę aktualizację, której próba zainstalowania spowodowała, że system Windows przestał odpowiadać.
 5. Kliknij przycisk Usuń przy tej aktualizacji, a następnie wykonaj kroki wymagane do usunięcia aktualizacji.
 6. Pobierz i zainstaluj aktualizację 885894, która jest opisana w tym artykule.
 7. Ponownie uruchom komputer, a następnie zainstaluj aktualizację, której poprzednio nie dało się zainstalować.
Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz pakiet 885894.

Data wydania: 8 października 2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wersja anglojęzyczna aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  ------------------------------------------------------------  24-wrz-2004 02:13  5.1.2600.2523   244 736 Acspecfc.dll  24-wrz-2004 02:14          1 192 266 Sysmain.sdb
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 DOpis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 885894 — ostatni przegląd: 08/24/2007 19:55:00 — zmiana: 5.2

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

 • kbbug kbfix kbqfe atdownload kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbhotfixserver KB885894
Opinia