Komunikat o błędzie HTTP_500 podczas synchronizowania urządzenia przenośnego z programem Microsoft Exchange Server 2003

Ważne: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Podczas synchronizowania urządzenia przenośnego z programem Microsoft Exchange Server 2003 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Error code (Kod błędu): HTTP_500

Synchronization failed due to an error on the server. (Próba synchronizacji zakończyła się niepowodzeniem na skutek błędu na serwerze.) Try again. (Spróbuj ponownie.)
Przyczyna
Składnik Exchange ActiveSync zazwyczaj lokalizuje skrzynkę pocztową przy użyciu lewej części (LHS) podstawowego adresu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Problem opisany w sekcji Symptomy występuje wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Użytkownik ma kilka adresów SMTP.
 • Podstawowy adres SMTP nie jest zgodny z domyślnymi zasadami adresata.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Exchange Server 2003. Jeśli zastosowanie dodatku SP2 dla programu Exchange Server 2003 nie jest możliwe, należy dodać klucz rejestru wymuszający na składniku Exchange ActiveSync zlokalizowanie skrzynki pocztowej przy użyciu pomocniczych adresów SMTP. W tym celu wykonaj następujące kroki.

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Uwaga: W przypadku tej zmiany wymagane jest ponowne uruchomienie Administratora Internetowych usług informacyjnych (IIS) firmy Microsoft.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters\
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy podklucz Parameters, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
 4. Pozycja „Nowa wartość #1” jest zaznaczana. Wpisz nazwę SMTPProxy, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zmienić nazwę wartości. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość SMTPProxy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. W wierszu Dane ciągu wpisz domenę SMTP domyślnych zasad adresata. Na przykład wpisz contosoltd.com.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć Edytor rejestru.
 7. Uruchom ponownie Administratora usług IIS. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa administracyjna IIS, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
Po zastosowaniu nowego ustawienia rejestru składnik Exchange ActiveSync będzie przeglądał wszystkie adresy SMTP w celu zlokalizowania skrzynki pocztowej. Na przykład konfiguracja SMTP użytkownika Contoso Ltd. jest następująca:
SMTP:admin@contoso.com <------------Podstawowy adres SMTP
smtp:admin@contosoltd.com
Po dodaniu wartości SMTPProxy i wpisaniu dla niej danych ciągu contosoltd.com składnik Exchange ActiveSync będzie poprawnie wyszukiwał skrzynkę pocztową admin@contosoltd.com.

Ważne:
 • Upewnij się, że na serwerze zaplecza zawierającym skrzynkę pocztową jest uruchomiona wersja programu Exchange Server nowsza niż Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (kompilacja 6.5.7226).
 • Aby to rozwiązanie działało, na serwerach Exchange trzeba wyłączyć wpis rejestru
  DisableSMTPMailboxAddressing
  , jeśli istnieje. Aby wyłączyć ten wpis rejestru, ustaw wartość następującego wpisu rejestru równą 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA\DisableSMTPMailboxAddressing
EAS synch failure 500
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 886346 - Utolsó ellenőrzés: 11/29/2007 19:33:00 - Verziószám: 6.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft ActiveSync 4.1

 • kbprb KB886346
Visszajelzés