Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera z systemem Microsoft Windows po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń.
Więcej informacji

Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
  • Aktualizacja powoduje aktualizowanie pliku DLL ładowanego w czasie trwania jednego lub kilku procesów wymaganych przez system Windows i dlatego nie można wykonywać jej w czasie, gdy plik jest ładowany. Z tej przyczyny aktualizacja musi zatrzymać proces, który powoduje ładowanie tego pliku. Zatrzymanie procesu spowoduje zwolnienie pliku DLL wymaganego do zakończenia aktualizacji. Zatrzymanie procesu, w czasie którego plik DLL jest ładowany, jest jednak niemożliwe przy uruchomionym systemie Windows. Przykładowo aktualizacja zabezpieczeń opisana w biuletynie zabezpieczeń MS04-011 aktualizuje wiele plików DLL ładowanych w czasie trwania podstawowych procesów systemowych, których nie można zatrzymać bez zamknięcia systemu Windows.
  • Aktualizacja aktualizuje plik .exe uruchomiony aktualnie jako proces wymagany przez system Windows. W czasie działania tego procesu nie można ukończyć aktualizacji. Do momentu zamknięcia systemu wymuszenie zatrzymania tego procesu jest jednak niemożliwe. Na przykład proces Csrss.exe jest procesem wymaganym przez system.
  • Aktualizacja zabezpieczeń aktualizuje sterownik urządzenia, który jest aktualnie używany i wymagany przez system Windows. Podczas korzystania z tego sterownika nie można zakończyć aktualizacji. Do momentu zamknięcia systemu wymuszenie zatrzymania tego sterownika jest jednak niemożliwe. Przykładowo plik Disk.sys jest sterownikiem urządzenia wymaganym przez system Windows.
  • Aktualizacja zabezpieczeń wprowadza zmiany w rejestrze. Wprowadzenie zmian wymaga ponownego uruchomienia komputera.
  • Aktualizacja zabezpieczeń wprowadza zmiany we wpisach rejestru, które w czasie uruchamiania komputera są w trybie tylko do odczytu.

W jaki sposób zmniejszyć ryzyko wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera

Aby zmniejszyć ryzyko wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń, można spróbować zakończyć procesy wykorzystujące pliki aktualizowane przez aktualizację zabezpieczeń.

Aby określić, czy pliki aktualizowane przy użyciu aktualizacji są używane przez komputer, skorzystaj z programu Process Explorer firmy Sysinternals, aby sprawdzić, w jaki sposób pliki są używane oraz przez jakie procesy. Dzięki temu zatrzymanie usług lub zakończenie procesów używających plików może być możliwe. Aby uzyskać więcej informacji o programie Process Explorer, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Sysinternals w sieci Web:Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.Aby uzyskać więcej informacji o programie Process Explorer, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242131 Jak: Wyświetlanie listy procesów, które mają otwarte pliki
Z wyjątkiem produktów własnych firma Microsoft nie poleca ani nie popiera tego produktu jako jednego spośród dostępnych produktów tego rodzaju. Niniejsze informacje zostały podane jedynie dla wygody klientów i, z wyjątkiem produktów własnych, firma Microsoft nie udziela na nie gwarancji żadnego rodzaju (pośrednich ani bezpośrednich). Dotyczy to również pośrednich gwarancji dotyczących wartości handlowej i przydatności do określonego celu.

W jaki sposób pominąć komunikat dotyczący ponownego uruchomienia komputera

Aby pominąć komunikat dotyczący ponownego uruchomienia komputera, należy użyć przełącznika wiersza polecenia. Rodzaj przełącznika zależy od instalatora używanego przez aktualizację zabezpieczeń.Aby uzyskać więcej informacji o przełącznikach wiersza polecenia dla systemu Windows oraz pakietów aktualizacji programu IExpress, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
197147 Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania IExpress
Jeżeli korzystasz z Instalatora Windows, na komputerze instalowana jest aktualizacja zabezpieczeń używająca rozszerzenia pliku .msi lub .msp. Aby uzyskać dodatkowe informacje o opcjach wiersza polecenia używanych przez Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Ważne W określonych przypadkach komputer należy ponownie uruchomić w celu kompletnego wprowadzenia aktualizacji zabezpieczeń. W przeciwnym razie na komputerze może pozostać luka.

Pomoc techniczna związana z 64-bitowymi wersjami systemów Microsoft Windows

Pomoc techniczną związaną z 64-bitowymi wersjami systemu Windows zapewnia producent sprzętu, do którego 64-bitowa wersja systemu Windows została dołączona. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows przy użyciu unikatowych składników. Te unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft będzie w miarę możliwości udzielać niezbędnej pomocy technicznej związanej z 64-bitową wersją systemu Windows. Konieczne może być jednak skontaktowanie się bezpośrednio z producentem. Kwalifikacje personelu firmy producenta gwarantują najwyższy poziom jakości pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem zainstalowanym na danym sprzęcie.

Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje dotyczące 64-bitowego produktu Microsoft Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Winx64 Windowsx64 64-bit 64bit
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887012 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:46:53 — zmiana: 4.4

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft BackOffice Server 4.5, Microsoft BackOffice Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition, Microsoft Windows Datacenter Server Limited Edition, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbwinservnetwork kbsecurityservices kbhowto KB887012
Opinia