POPRAWKA: Podczas używania niektórych kart przechwytywania TV może wystąpić problem z synchronizacją audio i wideo

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W przypadku używania niektórych kart przechwytywania TV może wystąpić problem z synchronizacją audio i wideo podczas przechwytywania i odtwarzania zawartości za pomocą wykresu filtrów DirectShow.
Przyczyna
W niektórych wykresach filtrów DirectShow używanych do odtwarzania zawartości zarejestrowanej za pomocą karty przechwytywania TV może brakować poprawnego zegara wzorcowego. Do poprawnej synchronizacji audio i wideo jest wymagany odpowiedni zegar wzorcowy.
Rozwiązanie
Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online (j. ang.)
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godz.  Wersja    Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  01-paź-2004 22:53 6.5.2600.2524  1 287 680 Quartz.dll    
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Ta poprawka tworzy konfigurację zegara wzorcowego, która umożliwia synchronizację audio i wideo. Synchronizacja audio i wideo jest możliwa pod warunkiem, że podstawowy sterownik ujawnia wyprowadzenie audio „ksproxy”. Skontaktuj się z producentem sterownika, aby się upewnić, czy wyprowadzenie audio „ksproxy” jest poprawnie ujawniane.

Aby uzyskać więcej informacji o programie Microsoft DirectX i przejrzeć jego dokumentację, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
Quartz synchronizacja KSProxy
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887131 — ostatni przegląd: 01/16/2015 16:32:32 — zmiana: 3.0

 • Microsoft Windows XP Professional SP2
 • Microsoft DirectX 9.0b
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbtshoot kbfix kbqfe kbhotfixserver KB887131
Opinia