Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można dołączyć komputera do domeny w systemie Windows XP Media Center Edition 2005

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Nie można dołączyć komputera do domeny w systemie Windows XP Media Center Edition 2005.
Przyczyna
System Windows XP Media Center Edition 2005 nie obsługuje scenariusza, w którym komputer zostaje dołączony do domeny. System Windows XP Media Center Edition 2005 zaprojektowano jako podstawę dla głównego, domowego systemu rozrywki. Program Media Center pozwala na współużytkowanie zawartości Media Center z innymi lokalizacjami w domu za pomocą urządzeń Media Center Extender. Urządzenia Media Center Extender wymagają połączeń równoczesnych, a połączenia te są dostępne wyłącznie za pośrednictwem funkcji szybkiego przełączania użytkowników. Dlatego funkcja dołączania do domeny jest wyłączona w systemie Windows XP Media Center Edition 2005.
Więcej informacji
W starszych wersjach programu Media Center scenariusz, w którym komputer zostaje dołączony do domeny, jest obsługiwany. W przypadku przeprowadzenia uaktualnienia do systemu Windows XP Media Center Edition 2005 ze starszej wersji programu Media Center, który jest dołączony do domeny, system Windows XP Media Center Edition 2005 zachowuje stan przynależności do domeny i poświadczenia. Jeśli komputer zostanie usunięty z domeny w celu włączenia szybkiego przełączania użytkowników do użytku z urządzeniem Media Center Extender, ponowne dołączenie komputera do domeny nie będzie możliwe.

Uwaga Nadal można użyć systemu Windows XP Media Center Edition 2005 w celu uzyskania dostępu do zasobów domeny, które są udostępnione w sieci. Można to zrobić, jeśli zasób udostępniony nie wymaga, aby komputer należał do domeny.

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania Media Center

Ponieważ oprogramowanie Microsoft Windows XP Media Center Edition zostało dostarczone razem z urządzeniem lub systemem, pomoc techniczną dotyczącą tego oprogramowania zapewnia producent sprzętu. Być może producent dostosował instalację oprogramowania przy użyciu unikatowych składników, takich jak specyficzne sterowniki urządzeń, i ustawień opcjonalnych, aby zmaksymalizować wydajność danego sprzętu. Jeżeli jest niezbędna pomoc techniczna związana z systemem Windows XP Media Center Edition, należy się skontaktować z bezpośrednio z producentem, który może zapewnić najlepszą pomoc techniczną w przypadku oprogramowania zainstalowanego przez niego na danym sprzęcie.

Można również odwiedzić strony sieci Web zawierające informacje dotyczące produktu Windows XP Media Center Edition w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: http://www.microsoft.com/poland/windowsxp/mediacenter/default.mspx
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887212 — ostatni przegląd: 04/13/2007 18:59:25 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

  • kbtshoot KB887212
Opinia