W systemie Windows NT 4.0 Terminal Server Edition z dodatkiem SP6a nie można odinstalować aktualizacji programu Internet Explorer

Symptomy
Na komputerze z zainstalowanym systemem Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Edition z dodatkiem Service Pack 6a (SP6a) nie można odinstalować aktualizacji programu Microsoft Internet Explorer.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Przejdź do trybu instalacji na komputerze serwera terminali. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Wpisz polecenie change user /install, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Odinstaluj aktualizację programu Internet Explorer zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji aktualizacji programu.
 3. Wróć do trybu wykonywania na komputerze serwera terminali. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Wpisz polecenie change user /execute, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  Uwaga: Wykonanie tego kroku nie jest potrzebne, jeśli w kroku 2 było wymagane ponowne uruchomienie komputera serwera terminali. Po ponownym uruchomieniu komputera serwera terminali serwer znajdzie się automatycznie w trybie wykonywania.
Więcej informacji
Standardowym trybem serwera terminali dla systemu Windows NT 4.0 jest tryb wykonywania. Po uruchomieniu komputera serwer jest uruchamiany w trybie wykonywania. Gdy serwer terminali pracuje w trybie wykonywania, obsługuje każdego użytkownika osobno. W trybie wykonywania serwer terminali oczekuje wielu równoczesnych sesji użytkowników i wymaga osobnych sesji dla każdego użytkownika, w tym użytkownika pracującego przy konsoli systemu. Każdy użytkownik ma na przykład swój katalog systemu Windows oraz katalog Windows\System, do którego inni użytkownicy nie mają dostępu. Jeśli w trybie wykonywania aplikacja żąda lokalizacji głównego folderu systemowego, serwer terminali udostępnia nie główny folder systemowy serwera terminali, lecz ścieżkę folderu systemu Windows danego użytkownika. To zachowanie jest właściwe w przypadku korzystania z aplikacji, ale nie w przypadku instalowania lub usuwania aplikacji lub usuwania aktualizacji programu Internet Explorer. Dlatego w trybie wykonywania poprawne usunięcie aktualizacji programu Internet Explorer może być niemożliwe.

W trybie instalacji serwer terminali zachowuje się jak standardowy komputer z systemem Windows NT 4.0 Server i oczekuje, że aplikacja lub aktualizacja oprogramowania będzie instalowana lub usuwana dla wszystkich użytkowników. Dlatego w celu odinstalowania aktualizacji programu Internet Explorer należy przejść do trybu instalacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887479 — ostatni przegląd: 11/22/2004 13:53:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • kbtshoot kbsecurity KB887479
Opinia