Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS04-038 dla programu Internet Explorer niektóre operacje języka DHTML, wykonywane metodą „przeciągnij i upuść”, zostają zablokowane

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS04-038 dla programu Microsoft Internet Explorer mogą wystąpić następujące symptomy:
  • Operacje języka DHTML wykonywane metodą „przeciągnij i upuść” są zablokowane w odniesieniu do elementów typu obraz, jeśli obraz nie jest prawidłowy.
  • Operacje języka DHTML wykonywane metodą „przeciągnij i upuść” są zablokowane w odniesieniu do elementów typu kotwica, które nie zawierają adresów URL protokołu HTTP lub HTTPS.
Przyczyna
Aktualizacje zabezpieczeń MS04-038 zmieniają sposób obsługi przez program Internet Explorer operacji wykonywanych metodą „przeciągnij i upuść” w przypadku obrazów i kotwic.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy użyć następujących metod:
  • W przypadku elementów typu obraz upewnij się, że używane obrazy są prawidłowe. Prawidłowe obrazy można rozpoznać po określonym atrybucie src i/lub dynsrc. Ponadto wartość atrybutu src musi odpowiadać prawidłowemu obrazowi i/lub wartość atrybutu dynsrc musi odpowiadać prawidłowemu plikowi wideo.
  • W przypadku elementów typu kotwica używaj adresów URL protokołu HTTP lub adresów URL protokołu HTTPS.
Stan
Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
W programie Internet Explorer w wersji 5 i nowszych obsługiwane są operacje języka HTML wykonywane metodą „przeciągnij i upuść” w odniesieniu do obrazów, ciągów tekstu i kotwic. Aby uzyskać więcej informacji o transferze danych w języku HTML, w tym o operacjach wykonywanych metodą „przeciągnij i upuść”, odwiedź następującą witrynę usługi MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887614 — ostatni przegląd: 02/10/2014 01:47:38 — zmiana: 1.1

  • Microsoft Internet Explorer 5.01
  • Microsoft Internet Explorer 5.5
  • Microsoft Internet Explorer (programowanie) 6.0
  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb KB887614
Opinia