Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis dodatku Service Pack 2 dla programu OneNote 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office OneNote 2003. Ten artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku Service Pack oraz na temat uzyskania listy problemów eliminowanych przez dodatek Service Pack. Dodatkowo, ten artykuł zawiera informacje dotyczące problemów, na które można się natknąć podczas instalacji dodatku Service Pack oraz jak stwierdzić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Office OneNote 2003 znacznie poprawia bezpieczeństwo, stabilność oraz wydajność. Niektóre z poprawek zawartych w dodatku SP2 dla programu OneNote 2003 były wydane wcześniej jako osobne aktualizacje. Dodatek SP2 dla programu OneNote 2003 łączy wcześniej wydane poprawki w jedną aktualizację.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku Service Pack

Do pobrania lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów wykrytych po opublikowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu OneNote 2003 eliminowanych przez dodatek SP2 dla programu OneNote 2003.

Uwaga: Skoroszyt jest w języku angielskim. Ten skoroszyt nie będzie przetłumaczony na żaden inny język.

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet Office2003System_SP2Changes.exe teraz.Data wydania: 27 września 2005

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP2 dla programu OneNote 2003 umożliwia rozwiązanie następujących problemów, które nie były dotychczas udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Notatki nie są publikowane w lokalizacji określonej za pomocą ścieżki UNC
Przy próbie opublikowania notatki w lokalizacji określonej za pomocą ścieżki UNC, takiej jak \\nazwa_udziału\nazwa_folderu, notatki nie są publikowane. Dodatkowo plik .mht jest zapisywany jako plik o długości 0 (zero) bajtów.


Nie otwiera się okienko zadań Papeteria przy pobieraniu nowego szablonu
Przy pobieraniu nowego szablonu programu OneNote 2003 z witryny Microsoft Office Online otwiera się okienko zadań Nowy. Aby użyć nowego szablonu, który został pobrany, należy otworzyć okienko zadań Papeteria. Po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack okienko zadań Papeteria otwiera się automatycznie po pobraniu nowego szablonu programu OneNote 2003.


Aktualizowany jest formant pobierania ActiveX
Ten dodatek Service Pack aktualizuje formant ActiveX pobierania odpowiedzialny za pobieranie nowych szablonów programu OneNote 2003 z witryny Microsoft Office Online.

Starsze aktualizacje zawarte w tym dodatku Service Pack

Dodatek SP2 dla programu OneNote 2003 zawiera wcześniej wydane aktualizacje opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

842774 Description of OneNote 2003 Service Pack 1

Znane problemy

Znane problemy występujące podczas instalacji dodatku Service Pack

Podczas próby zainstalowania dodatku SP2 dla programu OneNote 2003 pojawia się następujący komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
906323 When you try to install Office 2003 Service Pack 2, you receive a "The upgrade patch cannot be installed by the windows installer service" error message, or the Setup program may not be completed, and you do not receive notification

Znane problemy występujące po zainstalowaniu dodatku Service Pack

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie pojawia się polecenie ponownego uruchomienia komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
905726 You are unexpectedly prompted to restart the computer after you install an Office service pack or an Office update

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatek Service Pack

Dodatek SP2 dla programu OneNote 2003 jest zlokalizowany w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack i przejrzeć instrukcje instalowania oraz strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera wersję pliku podaną w poniższej tabeli.
Nazwa pliku Wersja
Onenote.exe 11.0.6554.0
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajduje się nowsza wersja pliku wymienionego w tabeli.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzenia wersji programu OneNote 2003 zainstalowanego na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003
Ponadto wraz z dodatkiem SP2 dla programu OneNote 2003 instalowane są również następujące pliki:
Nazwa plikuWersja
Academic.one
Alrtintl.dll11.0.6565.0
Blank.one
Bssym7.ttf1.3.0.0
Business.one
Designer.one
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Epsimp32.flt2003.1100.6551.0
Fpext.msg
Fpsrvutl.dll11.0.6565.0
Fpwec.dll11.0.6551.0
Gdiplus.dll6.0.3275.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Ieawsdc.dll11.0.6008.0
Intlband.htm
Intldate.dll11.0.6550.0
Msb1enfr.its
Msb1fren.its
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lex
Mshy3es.dll3.0.0.2
Mso.acl
Mso.dll11.0.6568.0
Msocf.dll11.0.6550.0
Msocfu.dll11.0.6550.0
Msohelp.exe11.0.6550.0
Msointl.dll11.0.6565.0
Mssp3en.lex
Mssp3ena.lex
Mssp3fr.dll5.0.6466.0
Mssp3fr.lex5.0.6466.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3es.lex
Msth3fr.dll7.0.2.12
Msth3fr.lex
Msxml5.dll5.10.2927.0
Oinfo11.ocx11.0.6550.0
Oinfop11.mof
Onconv.dll11.0.6550.0
Onenote.pip
Onenotem.exe11.0.6550.0
Onfilter.dll11.0.6550.0
Onintl.dll11.0.6550.0
Onlibs.dll11.0.6550.0
Onmain.aw
Onmain.chm
Onmain.dll11.0.6554.0
Onreadme.htm
Ontoc.xml
Ontour.htm
Ontour.swf
Ontournf.jpg
Ontourst.htm
Owsclt.dll11.0.6551.0
Planners.one
Riched20.dll5.50.99.2010
Setlang.exe11.0.6550.0
Slintl.dll11.0.6565.0
Stsupld.dll11.0.6551.0
Tabletl.one
Tabletp.one
Usp10.dll1.471.4063.0

Informacje dla administratorów dotyczące plików .msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku instalatora systemu Microsoft Windows (plik .msp). Plik .msp jest spakowany w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. Następujący plik .msp jest rozpowszechniany w tym dodatku Service Pack:
Onenotesp2.msp

Funkcje związane z ponowną instalacją określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania programu OneNote 2003 na komputerach klienckich zalecane jest wykonanie polecenia zawierającego właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy pewne składniki programu OneNote 2003 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku SP2 dla programu OneNote 2003 właściwość [lista funkcji] ma następującą wartość:
REINSTALL=ALL


Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji produktów pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 Product Updates”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla informatyków zajmujących się pakietem Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
onenote2003 onenote2k3 on2003 on2k3 office onenote poprawka wydajność niezawodność aktualizacja pobieranie 2003 sp2 fix service pack servicepack
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887619 — ostatni przegląd: 10/03/2005 12:35:39 — zmiana: 1.1

Microsoft Office OneNote 2003

  • kbpubtypekc kbmsccsearch kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887619
Opinia