Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Project 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office Project 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack i listy problemów rozwiązywanych dzięki temu dodatkowi. Ponadto podano tu informacje dotyczące problemów, które mogą występować podczas instalowania dodatku Service Pack i metod ustalania, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 2 dla programu Microsoft Office Project 2003 zapewnia istotne ulepszenia w zakresie zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki zawarte w dodatku SP2 dla programu Project 2003 zostały wydane już wcześniej jako osobne aktualizacje. Dodatek SP2 dla programu Project 2003 oferuje uprzednio wydane poprawki w formie jednej aktualizacji.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku Service Pack

Do pobrania lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów wykrytych po opublikowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Project 2003 eliminowanych przez dodatek SP2 dla programu Project 2003.

Uwaga Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie zostanie on przetłumaczony na inne języki.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet Office2003System_SP2Changes.exe teraz.Data wydania: 27 września 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 How to obtain Microsoft support files from online services
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP2 dla programu Project 2003 eliminuje problemy opisane w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

906428 Issues that are fixed in Project 2003 by Project 2003 Service Pack 2

Biuletyn zabezpieczeń skojarzony z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP2 dla programu Project 2003 eliminuje problemy opisane w następujących biuletynach o zabezpieczeniach firmy Microsoft:

833987 MS04-028: Przepełnienie buforu podczas przetwarzania pliku JPEG (GDI+) umożliwia wykonanie kodu

Starsze aktualizacje zawarte w tym dodatku Service Pack

Dodatek SP2 dla programu Project 2003 zawiera wcześniej wydane aktualizacje opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

837240 Description of Project 2003 Service Pack 1
838344 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Project 2003: 14 września 2004
892262 Description of the Update for Project 2003 French Spelling Checker: April 12, 2005

Znane problemy

Znane problemy występujące po zainstalowaniu dodatku Service Pack

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office, nieoczekiwanie pojawia się polecenie ponownego uruchomienia komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
905726 You are unexpectedly prompted to restart the computer after you install an Office service pack or an Office update

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

W jaki sposób uzyskać i zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP-2) dla programu Project 2003

Dodatek Service Pack 2 dla programu Project 2003 jest zlokalizowany w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack i przejrzeć instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę sieci Web:

Dodatek Service Pack 2 dla programu Project 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack

Aby zapewnić dostępność wszystkich funkcji programu Project 2003, należy zainstalować dodatek Service Pack 2 dla programu Project 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack, jeżeli jest używany program Microsoft Office Project 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack. Aby pobrać dodatek Service Pack 2 dla programu Project 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące usuwania

Nie ma możliwości usunięcia tego dodatku Service Pack przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć ten dodatek Service Pack z komputera, należy usunąć program Project 2003. Następnie należy ponownie zainstalować program Project 2003 z oryginalnego dysku CD-ROM z programem Project 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatku Service Pack 1 dla produktów pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera wersję pliku podaną w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja
Winproj.exe11.2.2005.1801
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajduje się nowsza wersja pliku wymienionego w tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania wersji programu Project 2003 zainstalowanej na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003
Ponadto wraz z dodatkiem SP2 dla programu Project 2003 są instalowane następujące pliki:
Alrtintl.dllMsohelp.exe
Anlyzts.dllMsointl.dll
Atlconv.dllMsolap80.dll
Blnmgr.dllMsolap80.rll
Compprj.dllMsolui80.dll
Cpicoff.dllMssp3en.lex
Dfuicom.exeMssp3ena.lex
Dw20.exeMssp3fr.dll
Dwdcw20.dllMssp3fr.lex
Dwtrig20.exeMsxml5.dll
Epsimp32.fltOinfo11.ocx
Fm20.dllOinfop11.mof
Fpext.msgOlapuir.rll
Fpsrvutl.dllOsa.exe
Fpwec.dllOwc10.dll
Gdiplus.dllOwc11.dll
Gdiplus.dllOwci10.dll
Ieawsdc.dllOwci11.dll
Intlband.htmOwsclt.dll
Intldate.dllPj11od11.dll
Msb1enfr.itsPj11tm11.dll
Msb1fren.itsPjintl.dll
Mscdm.dllPjintlc.dll
Msconv97.dllPjoledb.dll
Msdmeng.dllPjresc.dll
Msdmine.dllPjspool.exe
Msdmine.rllPrjres.dll
Msgr3en.dllRiched20.dll
Msgr3fr.dllSerconv.dll
Msgr3fr.lexSetlang.exe
Msmdcb80.dllSlintl.dll
Msmdgd80.dllStsupld.dll
Msmdun80.dllUsp10.dll
Mso.aclVbe6.dll
Mso.dllVisprj.dll

Informacje dla administratorów dotyczące plików MSP

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku instalatora systemu Microsoft Windows (plik .msp). Plik msp jest spakowany w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack jest rozpowszechniany następujący plik msp:
ProjectSP2.msp

Funkcje związane z ponowną instalacją określonych składników przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej, a następnie ponownego buforowania i instalowania programu Project 2003 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Właściwość ta określa, czy wskazane składniki programu Project 2003 powinny zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku SP2 dla programu Project 2003 wartość właściwości [lista funkcji] jest następująca:
REINSTALL=ALL
Szczegółowe procedury aktualizowania obrazu administracyjnego i aktualizowania komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji produktów pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 Product Updates”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie technologii informacyjnej (IT) i pakietu Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących witryny Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
project2003 project2k3 prj2003 prj2k3 project office security patch performance reliability update download 2003 fix service pack sp sp2 servicepack sp-2 mui
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887620 — ostatni przegląd: 03/10/2006 18:50:26 — zmiana: 3.3

Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003

  • kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887620
Opinia