Opis dodatku Service Pack 2a dla programu Project Server 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Aktualizacja techniczna: 13 grudnia 2005

Firma Microsoft zastąpiła dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Project Server 2003 dodatkiem Service Pack 2a (SP2a) dla programu Project Server 2003. Jeśli dodatek SP2 dla programu Project Server 2003 został już zainstalowany, może wystąpić problem opisany w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

909947 The enterprise outline code lookup tables are incorrect after you install Project Server 2003 Service Pack 2
W razie wątpliwości, który dodatek Service Pack jest zainstalowany, zobacz sekcję „Jak ustalić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany”.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office Server 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu pobierania dodatku Service Pack i listę problemów rozwiązanych przy użyciu tego dodatku Service Pack. Dodatkowo, ten artykuł zawiera informacje dotyczące problemów, na które można się natknąć podczas instalacji dodatku Service Pack oraz jak stwierdzić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 2a (SP2a) dla programu Microsoft Office Project Server 2003 znacznie poprawia bezpieczeństwo, stabilność oraz wydajność. Niektóre z poprawek zawartych w dodatku SP2a dla programu Project Server 2003 były wydane wcześniej jako osobne aktualizacje. Dodatek SP2a dla programu Project Server 2003 łączy wcześniej wydane poprawki w jedną aktualizację.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku Service Pack

Lista problemów rozwiązywanych przy użyciu tego dodatku Service Pack w formacie przygotowanym do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów występujących w programie Project Server 2003, zidentyfikowanych po opracowaniu dodatku Service Pack 1, które są rozwiązywane przez dodatek SP2a dla programu Project Server 2003.

Uwaga Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Ten skoroszyt nie będzie przetłumaczony na żaden inny język.

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz pakiet Office2003System_SP2Changes.exe teraz.

Data wydania: 27 września 2005

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Microsoft scanned this file for viruses. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP2a dla programu Project Server 2003 usuwa problemy opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

906429 Issues that are fixed in Project Server 2003 by Project Server 2003 Service Pack 2a

Dotychczas wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

W dodatku SP2a dla programu Project Server 2003 uwzględniono następujące dotychczas wydane aktualizacje:

837241 Description of Project Server 2003 Service Pack 1

Dodatkowe ulepszenia uwzględnione w dodatku Service Pack

Możesz poprawić wydajność serwera sortowania nieuwzględniającego wielkości liter, na którym działa program Project Server 2003.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
906687 How to improve the performance of a case-insensitive collation server that is running both SQL Server and Project Server 2003

Znane problemy

Znane problemy występujące po zainstalowaniu dodatku Service Pack

 • Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office, nieoczekiwanie pojawia się polecenie ponownego uruchomienia komputera.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905726 You are unexpectedly prompted to restart the computer after you install an Office service pack or an Office update
 • Jeśli zostały wprowadzone zmiany do pliku programu Microsoft Project Server, który nie ma przypisywanej wersji, takiego jak strona ASP, wówczas dodatek SP2a dla programu Project Server 2003 nie zaktualizuje pliku.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  906357 Some files are not updated when you install Project Server 2003 Service Pack 2a
 • Może się pojawić komunikat o błędzie, jeśli w programie Project Server 2003 spróbujesz wykonać następujące operacje:
  • Opublikowanie planu programu Microsoft Project
  • Zarządzanie użytkownikami i grupami
  • Opublikowanie zadania
  • Zapisanie zmian zabezpieczeń
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących komunikatów o błędach i sposobów ich eliminowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  903093 You receive error messages when you publish a plan or an assignment when you work with Project Server 2002 or with Project Server 2003

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatek Service Pack 2a dla programu Project Server 2003

Dodatek Service Pack 2a dla programu Project Server 2003 oraz instrukcje instalacji i strategie wdrażania, są dostępne w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z witryny Microsoft — Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dodatek Service Pack 2 dla programu Project Server 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack

Aby zapewnić dostępność wszystkich funkcji programu Project Server 2003, należy zainstalować dodatek Service Pack 2 dla programu Project Server 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack, jeżeli jest używany program Microsoft Office Project Server 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack. Aby pobrać dodatek Service Pack 2 dla programu Project Server 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące usuwania

Tego pobranego pakietu nie można usunąć przy użyciu narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć z komputera dodatek SP2a dla programu Project Server 2003, musisz usunąć program Project Server 2003, a następnie ponownie go zainstalować z oryginalnego dysku CD-ROM z programem Project Server 2003.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatku Service Pack 1 dla produktów pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany

Dodatek Service Pack zawiera wersje plików wymienione w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja
Addmod.aspbez informacji o wersji
Adjacts.aspbez informacji o wersji
Atlconv.dll11.2.2005.1801
Build.incbez informacji o wersji
Comcont.aspbez informacji o wersji
Comcont.jsbez informacji o wersji
Comtsktr.aspbez informacji o wersji
Custpage.aspbez informacji o wersji
Dbname.incbez informacji o wersji
Dldrilld.aspbez informacji o wersji
Entstrep.aspbez informacji o wersji
Flush.htmbez informacji o wersji
Homepage.aspbez informacji o wersji
Issshell.aspbez informacji o wersji
Linkissu.aspbez informacji o wersji
Linkrisk.aspbez informacji o wersji
New4task.aspbez informacji o wersji
Newtskpg.aspbez informacji o wersji
Notedlg.aspbez informacji o wersji
Notify.aspbez informacji o wersji
Owc11.exe11.0.6554.0
Pcsviews.dll11.2005.0.1428
Pds.dll11.2005.0.4110
Permgrid.aspbez informacji o wersji
Pj11od11.dll11.2.2005.1801
Pj11tm11.dll11.2.2005.1801
Pjbusobj.dll11.2.2005.1801
Pjcintl.cabbez informacji o wersji
Pjclient.cabbez informacji o wersji
Pjintl.dll11.2.2005.1801
Pjintlc.dll11.2.2005.1801
Pjintlw.dll11.2.2005.1801
Pjmsghlr.dll11.2.2005.1801
Pjnpe.dll11.2.2005.1801
Pjobjprv.dll11.2.2005.1801
Pjoledb.dll11.2.2005.1801
Pjquery.dll11.2.2005.1801
Pjreport.aspbez informacji o wersji
Pjresc.dll11.2.2005.1801
Pjsvradc.dll11.2005.0.4110
Pjsvrsec.dll11.1.2004.1707
Pjsvrutl.dll11.2.2005.1801
Pjxmlfun.jsbez informacji o wersji
Portview.aspbez informacji o wersji
Prjres.dll11.2.2005.1801
Projolap.dll11.2005.0.3801
Psvracub.dll11.2005.0.3801
Pwaprint.incbez informacji o wersji
Qylibsql.sqlbez informacji o wersji
Qylibstd.sqlbez informacji o wersji
Resregvw.aspbez informacji o wersji
Risknew4.aspbez informacji o wersji
Riskshel.aspbez informacji o wersji
Rmndfunc.aspbez informacji o wersji
Seditcat.aspbez informacji o wersji
Serconv.dll11.2.2005.1801
Sesscons.aspbez informacji o wersji
Shell.aspbez informacji o wersji
Ssendupd.aspbez informacji o wersji
Stsadutl.aspbez informacji o wersji
Stsmodsv.aspbez informacji o wersji
Stsutil.aspbez informacji o wersji
Svtimper.aspbez informacji o wersji
Timeper.aspbez informacji o wersji
Tmstrep.aspbez informacji o wersji
Tsapp.aspbez informacji o wersji
Tskpage.aspbez informacji o wersji
Tssum.aspbez informacji o wersji
Visonvw.aspbez informacji o wersji
Vwnotify.exe11.2.2005.1428
Webclvw.aspbez informacji o wersji
Uwagi
 • Numer wersji pliku pds.dll dołączonego do dodatku SP2 dla programu Project Server to 11.2005.0.3801. Numer wersji pliku pds.dll dołączonego do dodatku SP2a dla programu Project Server to 11.2005.0.4110.
 • Numer wersji pliku pjsvradc.dll dołączonego do dodatku SP2 dla programu Project Server to 11.2005.0.3801. Numer wersji pliku pjsvradc.dll dołączonego do dodatku SP2a dla programu Project Server to 11.2005.0.4110.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzenia wersji programu Project Server 2003 zainstalowanego na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003

Informacje dotyczące plików .msp, przeznaczone dla administratorów

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku .msp), spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego.

Następujący plik .msp jest rozpowszechniany w tym dodatku Service Pack:
Projectsvrsp2.msp
projectserver2003 projectserver2k3 prjsvr2003 prjsvr2k3 project server poprawka wydajność niezawodność aktualizacja pobieranie 2003 fix service pack sp sp2 servicepack sp-2 mui
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887621 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:36:24 — zmiana: 3.2

Microsoft Office Project Server 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbmui kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887621
Opinia