Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Visio 2003

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office Visio 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack i listy problemów rozwiązywanych dzięki temu dodatkowi. Ponadto podano tu informacje dotyczące problemów, które mogą występować podczas instalowania dodatku Service Pack, i metod ustalania, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Office Visio 2003 zapewnia istotne ulepszenia w zakresie zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki zawarte w dodatku SP2 dla programu Visio 2003 zostały wydane już wcześniej jako osobne aktualizacje. Dodatek SP2 dla programu Visio 2003 oferuje uprzednio wydane poprawki w formie jednej aktualizacji.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku Service Pack

Lista problemów rozwiązywanych przy użyciu tego dodatku Service Pack w formacie przygotowanym do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów występujących w programie Visio 2003 zidentyfikowanych po opracowaniu dodatku Service Pack 1 dla programu Visio 2003, które są rozwiązywane przez dodatek SP2 dla programu Visio 2003.

Uwaga Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie zostanie on przetłumaczony na inne języki.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz pakiet Office2003System_SP2Changes.exe teraz.

Data wydania: 27 września 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP2 dla programu Visio 2003 usuwa problemy opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
906427 Issues that are fixed in Visio 2003 by Visio 2003 Service Pack 2

W dodatku Service Pack zawarto następujące dodatkowe ulepszenia

W dodatku SP2 dla programu Visio 2003 uwzględniono zmiany funkcji folderu Moje kształty.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego ulepszenia, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
906521 Changes to the functionality of the My Shapes folder in Visio 2003 after Visio 2003 Service Pack 2 is installed

Biuletyny dotyczące zabezpieczeń skojarzone z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP2 dla programu Visio 2003 umożliwia rozwiązanie problemów opisanych w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base dotyczącym biuletynu MS04-028:
833987 MS04-028: Przepełnienie buforu podczas przetwarzania pliku JPEG (GDI+) umożliwia wykonanie kodu

Wcześniej wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

W dodatku SP2 dla programu Visio 2003 uwzględniono następujące wcześniej wydane aktualizacje:

840663 Description of Visio 2003 Service Pack 1
838345 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2003: 14 września 2004
892293 Description of the updates for the Visio 2003 French spelling checker and thesaurus: April 12, 2005

Znane problemy

Znane problemy występujące po zainstalowaniu dodatku Service Pack

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie jest wyświetlany monit o ponowne uruchomienie komputera.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
905726 You are unexpectedly prompted to restart the computer after you install an Office service pack or an Office update

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatek Service Pack 2 dla programu Visio 2003

Dodatek Service Pack 2 dla programu Visio 2003 oraz instrukcje instalacji i strategie wdrażania, są dostępne w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z witryny Microsoft — Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dodatek Service Pack 2 dla programu Visio 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack

Aby zapewnić dostępność wszystkich funkcji programu Visio 2003, należy zainstalować dodatek Service Pack 2 dla programu Visio 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack, jeżeli jest używany program Microsoft Office Visio 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack. Aby pobrać dodatek Service Pack 2 dla programu Visio 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące usuwania

Tego pobranego pakietu nie można usunąć przy użyciu narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć z komputera dodatek SP2 dla programu Visio 2003, należy usunąć program Visio 2003, a następnie ponownie zainstalować program Visio 2003 z oryginalnego dysku CD-ROM z programem Visio 2003.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatku Service Pack 1 dla produktów pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany

Dodatek Service Pack zawiera wersje plików podane w następującej tabeli.
Nazwa plikuWersja
Aec.dll11.0.5509.0
Aecutils.dll11.0.5509.0
Alrtintl.dll11.0.6565.0
Bstorm.dll11.0.5509.0
Dbengr.dll11.0.5509.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwgdp.dll11.0.5509.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Extract.dll11.0.5415.0
Facility.dll11.0.5415.0
Fm20.dll11.0.6550.0
Fpext.msgBrak wersji
Fpsrvutl.dll11.0.6565.0
Fpwec.dll11.0.6551.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Gdiplus.dll6.0.3275.0
Ieawsdc.dll11.0.6008.0
Intlband.htmBrak wersji
Intldate.dll11.0.6550.0
Logelems.dll11.0.5415.0
Mcps.dll11.0.6551.0
Modeleng.dll11.0.5415.0
Msb1enfr.itsBrak wersji
Msb1fren.itsBrak wersji
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lexBrak wersji
Mso.aclBrak wersji
Mso.dll11.0.6568.0
Msohelp.exe11.0.6550.0
Msointl.dll11.0.6565.0
Mssp3en.lexBrak wersji
Mssp3ena.lexBrak wersji
Mssp3fr.dll5.0.6466.0
Mssp3fr.lex5.0.6466.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3es.lexBrak wersji
Msth3fr.dll7.0.2.12
Msth3fr.lexBrak wersji
Mstordb.exe11.0.6551.0
Mstore.exe11.0.6551.0
Mstores.dll11.0.6551.0
Msxml5.dll5.10.2927.0
Oinfo11.ocx11.0.6550.0
Oinfop11.mofBrak wersji
Orgchart.dll11.0.5509.0
Orgchart.vsl11.0.5527.0
Owsclt.dll11.0.6551.0
Riched20.dll5.50.99.2010
Setlang.exe11.0.6550.0
Slintl.dll11.0.6565.0
Solutils.dll11.0.5509.0
Stsupld.dll11.0.6551.0
Timesoln.dll11.0.5509.0
Timesoln.vsl11.0.5527.0
Uml.dll11.0.5509.0
Uml.vsl11.0.4301.0
Umlvs.dll11.0.5509.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Vbe6.dll6.4.99.72
Visbrgr.dll11.0.5509.0
Visintl.dll11.0.4301.0
Visio.exe11.0.5509.0
Vislib.dll11.0.5509.0
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania wersji programu Visio 2003 zainstalowanej na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 How to check the version of Office 2003 products

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora Windows (pliku msp) w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack jest rozpowszechniany następujący plik msp:
Visiosp2ff.msp

Funkcje służące do ponownego instalowania określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania programu Visio 2003 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Właściwość ta określa, czy wskazane składniki programu Visio 2003 powinny zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku SP2 dla programu Visio 2003 wartość składnika [lista funkcji] jest następująca:
REINSTALL=ALL
Szczegółowe procedury objaśniające proces aktualizowania obrazu administracyjnego i komputerów klienckich można znaleźć w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji produktów pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji produktów pakietu Office 2003)”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla informatyków zajmujących się pakietem Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
visio2003 visio2k3 vso2003 vso2k3 visio office zabezpieczenia poprawka wydajność niezawodność aktualizacja pobierać 2003 rozwiązać service pack sp sp2 sp-2 servicepack mui
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887622 — ostatni przegląd: 11/09/2005 13:42:54 — zmiana: 2.2

Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003

  • kbmui kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887622
Opinia