Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack i listy problemów rozwiązywanych dzięki temu dodatkowi. Ponadto podano tu informacje dotyczące problemów, które mogą występować podczas instalowania dodatku Service Pack, i metod ustalania, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 zapewnia istotne ulepszenia w zakresie zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku SP2 dla programu Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 zostały wydane już wcześniej jako osobne aktualizacje. Dodatek SP2 dla programu SharePoint Portal Server 2003 oferuje uprzednio wydane poprawki w formie jednej aktualizacji.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku Service Pack

Pobieralna lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów, które pojawiły się po wydaniu dodatku SP1 dla programu SharePoint Portal Server 2003 i zostały rozwiązane w dodatku SP2 dla programu SharePoint Portal Server 2003.

Uwaga Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie zostanie on przetłumaczony na inne języki.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet Office2003System_SP2Changes.exe teraz.
Data wydania: 18 października 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów przy użyciu najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP2 dla programu SharePoint Portal Server 2003 rozwiązuje problemy, które opisano w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

906337 Issues that are fixed in SharePoint Portal Server 2003 by SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2

Znane problemy

Znane problemy występujące podczas instalacji dodatku Service Pack

 • Podczas próby instalacji programu Microsoft SharePoint Portal Server konto administratora nie ma uprawnień, aby uruchomić zadania wsadowe lub usługi. W tej sytuacji wykorzystanie procesora dochodzi do 100%. Ponadto program SharePoint Portal Server zostanie odinstalowany.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  907376 When you try to install SharePoint Portal Server 2003, the installation process rolls back
 • W przypadku zakończenia procesu bazy danych programu SharePoint Portal Server 2003 niepowodzeniem lub anulowania tego procesu przez użytkownika należy zmienić rejestr w celu ponownego uruchomienia procesu uaktualniania bazy danych.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  907308 You cannot restart a SharePoint Portal Server 2003 database upgrade

Znane problemy pojawiające się po zainstalowaniu dodatku Service Pack

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office pojawia się nieoczekiwany monit o ponowne uruchomienie komputera.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
905726 You are unexpectedly prompted to restart the computer after you install an Office service pack or an Office update

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatek Service Pack

Dodatek SP2 dla programu SharePoint Portal Server 2003 i instrukcje instalacji oraz strategie wdrażania można znaleźć w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z witryny Microsoft — Centrum pobierania, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Przed zainstalowaniem dodatku SP2 dla programu SharePoint Portal Server 2003 na komputerze z programem Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

905854 Prerequisites information for installing SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 on a computer that is running Windows Server 2003 x64 Edition

Jak ustalić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany

Dodatek Service Pack zawiera wersje plików podane w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja
Aclrepair.mstBrak informacji o wersji
Chsbrkr.dll11.0.8126.0
Chtbrkr.dll11.0.8126.0
Config.sqlBrak informacji o wersji
Configup.sqlBrak informacji o wersji
Content.sqlBrak informacji o wersji
Contentup.sqlBrak informacji o wersji
Dfastlog.dll11.0.8126.0
Diaglogs.asxBrak informacji o wersji
Enablewatson.mstBrak informacji o wersji
Vaiddmanager.dll11.0.8126.0
Filteng.dll11.0.8126.0
Helphtml.wsapsubc.htmBrak informacji o wersji
Korwbrkr.dll11.0.8126.0
Lrpolish.dll 1.08.0000.0000
Mimefilt.dll11.0.8126.0
Msir5jp.dll 5.00.2130.0000
Mssca.mstBrak informacji o wersji
Msscntrs.dll11.0.8126.0
Mssctlbm.dll11.0.8126.0
Mssdmn.exe11.0.8126.0
Mssdmn.exe.configBrak informacji o wersji
Mssearch.exe11.0.8126.0
Mssitlbm.dll11.0.8126.0
Mssitlb.dll11.0.8126.0
Mssmsg.dll11.0.8126.0
Mssmulpi.dll11.0.8126.0
Mssphm.dll11.0.8126.0
Mssph.dll11.0.8126.0
Mssrch.dll11.0.8126.0
Msstools.dll11.0.8126.0
Mxdefalt.xmlBrak informacji o wersji
Nlhtml.dll11.0.8126.0
Nls400.dll 5.00.4217.0000
Notesph.dll11.0.8126.0
Notestup.exe11.0.8126.0
Offfilt.dll:11.0.8126.0
Ows.jsBrak informacji o wersji
Pkmnpw.dll11.0.8126.0
Portal.dll11.0.8126.0
Profile.sqlBrak informacji o wersji
Profilup.sqlBrak informacji o wersji
Propdefs.dll11.0.8126.0
Ptcrt.asxBrak informacji o wersji
Purge.mstBrak informacji o wersji
Putildm.dll11.0.8126.0
Query9x.dll11.0.8126.0
Resmgru.dll11.0.8126.0
Rtmmsifilehash.mstBrak informacji o wersji
Service.sqlBrak informacji o wersji
Servicecontrol.mstBrak informacji o wersji
Serviceup.sqlBrak informacji o wersji
Settngs.gifBrak informacji o wersji
Spdisco.aspxBrak informacji o wersji
Splogo.gifBrak informacji o wersji
Spsadmin.exe11.0.8126.0
Spsback.exe11.0.8126.0
Spsutil.dll11.0.8126.0
Srchadm.dll11.0.8126.0
Srchadm.dll11.0.8126.0
Srchom.dll11.0.8126.0
Ssocli.dll11.0.8126.0
Ssoom.dll11.0.8126.0
Ssoperf.dll11.0.8126.0
Ssosrv.exe11.0.8126.0
Sso.sch.sqlBrak informacji o wersji
Sso.up.sqlBrak informacji o wersji
Subpi.dll11.0.8126.0
Thawbrkr.dll11.0.8126.0
Tocdoclibschema.xmlBrak informacji o wersji
Topicdoclibschema.xmlBrak informacji o wersji
Tquery.dll11.0.8126.0
Triggerdatabaseupdate.mstBrak informacji o wersji
Xmlfilter.dll11.0.8126.0

Informacje dla administratorów dotyczące plików .msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnej aktualizacji oprogramowania w pliku Instalatora Windows (msp), spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack jest rozpowszechniany następujący plik msp:
V2sp2packlet.msp
Dodatkowe uwagi dotyczące instalacji
 • Podczas instalowania dodatku Service Pack żadne okno dialogowe nie jest wyświetlane po pomyślnym zainstalowaniu dodatku.
 • Po zainstalowaniu dodatku Service Pack należy ponownie uruchomić serwer, aby umożliwić pomyślne zakończenie uaktualniania.
 • Schemat bazy danych jest modyfikowany podczas instalowania dodatku Service Pack. Dlatego kopii zapasowych wykonanych wówczas, gdy na serwerze była uruchomiona oryginalna wersja następujących dwóch programów, nie można przywrócić na serwerze, na którym jest zainstalowany dodatek SP2 dla programu SharePoint Portal Server 2003:
  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
  • Program Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Program SharePoint Portal Server 2003 obsługuje program IBM Lotus Notes R6 tylko po zainstalowaniu dodatku SP2 dla programu SharePoint Portal Server 2003.
sharepointportalserver2003 sharepointportalserver2k3 sps2003 sps2k3 sharepoint portal server office security patch performance reliability update download 2003 hotfix fix service pack wss sps sp sp2 sp-2 sp 2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887623 — ostatni przegląd: 12/09/2005 10:22:32 — zmiana: 3.2

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003

 • kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887623
Opinia