Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Windows SharePoint Services

Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Windows SharePoint Services. Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobu uzyskiwania dodatku Service Pack oraz listy problemów eliminowanych przez ten dodatek. Dodatkowo ten artykuł zawiera informacje dotyczące problemów, na które można się natknąć podczas instalacji dodatku Service Pack, oraz wskazówki, jak stwierdzić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Windows SharePoint Services zawiera ulepszenia zwiększające stabilność i wydajność. Niektóre z poprawek zawartych w dodatku SP2 dla programu Windows SharePoint Services były wydane wcześniej jako osobne aktualizacje. Dodatek SP2 dla programu Windows SharePoint Services łączy wcześniej wydane poprawki w jedną aktualizację.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku Service Pack

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP2 dla programu Windows SharePoint Services eliminuje problemy opisane w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

906336 Issues that are fixed in Windows SharePoint Services by Windows SharePoint Services Service Pack 2

Biuletyn zabezpieczeń skojarzony z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP2 dla programu Windows SharePoint Services eliminuje problemy opisane w następującym biuletynie Microsoft Security Bulletin:

887981 MS05-006: Luka w programie Windows SharePoint Services i SharePoint Team Services umożliwia ataki sieciowe oparte na skryptach międzywitrynowych i fałszowaniu informacji

Starsze aktualizacje zawarte w tym dodatku Service Pack

Dodatek SP2 dla programu Windows SharePoint Services zawiera wcześniej wydane aktualizacje opisane w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

841876 Description of Windows SharePoint Services Service Pack 1

Znane problemy

Znane problemy występujące podczas instalacji dodatku Service Pack

 • Przy próbie instalacji dodatku SP2 dla programu Windows SharePoint Services na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 dla systemów z procesorem Itanium pojawia się następujący komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  906896 You receive a "Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 cannot be installed because this server is not running a Microsoft Windows 2003 or later operating system" error message when you try to install Windows SharePoint Services Service Pack 2
 • W przypadku wdrażania programu Windows SharePoint Services w farmie sieci Web należy uaktualnić wszystkie serwery sieci Web w tej farmie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  875358 You must update all the Web servers that are running Windows SharePoint Services in a Web farm

Znane problemy występujące po zainstalowaniu dodatku Service Pack

Jeśli używany jest system Windows Server 2003 i nie jest zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003, to zainstalowanie dodatku SP2 dla programu Windows SharePoint Services nie powoduje utworzenia wpisu odpowiadającego temu dodatkowi w aplecie Dodaj lub usuń programy Panelu sterowania. Jeśli dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 jest zainstalowany, to w wyniku zainstalowania dodatku SP2 dla programu Windows SharePoint Services powstaje wpis odpowiadający temu dodatkowi w aplecie Dodaj lub usuń programy Panelu sterowania. Jednak wpis odpowiadający dodatkowi SP2 dla programu Windows SharePoint Services jest widoczny tylko wtedy, gdy pole wyboru Pokaż aktualizacje w oknie Dodawanie lub usuwanie programów jest zaznaczone.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatek Service Pack

Dodatek SP2 dla programu Windows SharePoint Services jest zlokalizowany w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack i przejrzeć instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę sieci Web:

Jak ustalić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany

Dodatek Service Pack zawiera wersje plików podane w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja
Admsoap.dll11.0.6550.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwintl20.dll11.0.5510.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Fpencode.dll2003.1100.5510.0
Htinterf.dll11.0.6550.0
Mdsp.dll11.0.6550.0
Mdspodb.dll11.0.6550.0
Mdspsppt.dll11.0.6550.0
Mdspsts.dll11.0.6565.0
Mdspxmlu.dll11.0.6467.0
Onetutil.dll11.0.6568.0
Owssvr.dll11.0.6568.0
Owstimer.exe11.0.6554.0
Sqmcfg.dll11.0.6550.0
Sqmcfgup.dll11.0.6550.0
Sqmsto.dll11.0.6554.0
Sqmstoup.dll11.0.6554.0
Stsadm.exe11.0.6551.0
Stsap.dll11.0.6550.0
Stsapa.dll11.0.6566.0
Stscfg.exe11.0.6550.0
Stslib.dll11.0.6563.0
Stsmmc.dll11.0.6550.0
Stsom.dll11.0.6568.0
Stsomdr.dll11.0.6554.0
Stsomsec.dll11.0.6550.0
Stssoap.dll11.0.6551.0
Stswel.dll11.0.6568.0
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Ponadto wraz z dodatkiem SP2 dla programu Windows SharePoint Services instalowane są również następujące pliki.
Aclinv.asxImadisco.asxSitequot.asx
Aclver.asxImawsdl.asxSiteusrs.asx
Addgrp1.asxImglib.jsSitwsdl.asx
Addgrp2.asxLayotweb.cfgSpcf.asx
Advsetng.asxLisdisco.asxSpdisco.asx
Aer_1033.admLiswsdl.asxStore.sql
Avreport.asxLogusage.asxStoreup.sql
Bpcf.asxLstsetng.asxStorman.asx
Cfgadmvs.asxMeedisco.asxSts.xml
Checkin.asxMeewsdl.asxSubchoos.asx
Configdb.asxMngqtmpl.asxSubdisco.asx
Configdb.sqlMtgredir.asxSubedit.asx
Configup.sqlNew.asxSubnew.asx
Creatsit.asxNewdwp.asxSubwsdl.asx
Cvtp.jsNewgrp.asxThemeweb.asx
Delstcfg.asxOws.cssTmptpick.asx
Dladvopt.asxOws.jsTreehelp.txt
Docicon.xmlPerdisco.asxUsedisco.asx
Dspset.asxPerwsdl.asxUseredit.asx
Dspsts.amxPortal.asxUsewsdl.asx
Dspstsdi.asxQstedit.asxVerdisco.asx
Dspstsws.asxQstnew.asxVerwsdl.asx
Dwsdisco.asxReport.asxViedisco.asx
Dwswsdl.asxReporthm.asxViewedit.asx
Editgrp.asxReqacc.asxViewnew.asx
Editprms.asxRgnlstng.asxViewsdl.asx
Extendvs.asxSchema.xmlVsgenset.asx
Extwebfm.asxScprefix.asxVssettng.asx
Fldedit.asxSdadisco.asxVwstyles.xml
Fldnew.asxSdawsdl.asxWebdisco.asx
Fordisco.asxSetanon.asxWebwsdl.asx
Formedt.asxSetrqacc.asxWppdisco.asx
Forwsdl.asxSetup.htmWppwsdl.asx
Fpext.msgShropt.asxWsapsubc.htm
Grpsel.asxSitdisco.asxWsdisco.asx
Htadmin.asxSitedata.amxWswsdl.asx
Htmledit.asx

Informacje dla administratorów dotyczące plików .msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku instalatora systemu Microsoft Windows (plik .msp). Plik .msp jest spakowany w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack jest rozpowszechniany następujący plik .msp:
Wsssp2.msp

Dodatkowe uwagi na temat instalacji

Następujące funkcje współużytkowane, wprowadzone w dodatku SP2 dla programu Windows SharePoint Services, nie powinny być używane do czasu wydania dodatku Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 i zainstalowania go na komputerze z dodatkiem SP2 dla programu Windows SharePoint Services:
 • Obsługa działania w systemach 64-bitowych w trybie emulacji 32-bitowej
 • Obsługa reverse proxy
 • Obsługa serwerów wirtualnych związanych z protokołem IP
 • Obsługa zakończenia protokołu SSL typu off-box
 • Obsługa programu Microsoft SQL Server 2005
Uwaga: W przypadku wdrażania jedynie programu Windows SharePoint Services można skorzystać z nowej funkcji bez czekania na wydanie dodatku SP2 dla programu SharePoint Portal Server 2003.
windowssharepointservices2003 windowssharepointservices2k3 wss2003 wss2k3 windows sharepoint services office security patch performance reliability update download 2003 hotfix fix service pack wss sps sp2 sp sp-2 sp 2 servicepack
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887624 — ostatni przegląd: 03/07/2006 15:57:32 — zmiana: 2.5

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887624
Opinia
ame>