Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zmiany w zachowaniu narzędzi SysPrep i RIPREP po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP

Symptomy
Po rozmieszczeniu obrazu Narzędzia przygotowywania systemu (SysPrep, System Preparation Tool) lub obrazu RIPREP (Remote Installation Preparation) na komputerze, na którym jest uruchomiony system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), może wystąpić jedna lub kilka z następujących zmian w zachowaniu systemu:
 • Brak dostosowań konta %systemdrive%:\Documents and Settings\Default User.
 • Dostosowania konta %systemdrive%:\Documents and Settings\Administrator występują w nowym koncie użytkownika podczas logowania użytkownika do systemu Windows XP.
 • Brak dostosowań wprowadzonych bezpośrednio w pliku %systemdrive%:\Documents and Settings\Default User\Ntuser.dat.
Przyczyna
Przyczyną występowania tego problemu może być zmodyfikowanie miniinstalacji dodatku SP2 dla systemu Windows XP w taki sposób, że miniinstalacja domyślnie kopiuje wszelkie dostosowania lokalnego konta administratora do domyślnego konta użytkownika. Domyślne konto użytkownika jest używane do konstruowania profilu podczas logowania nowego użytkownika.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP2.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie jest zastępowana przez żadną nowszą poprawkę.

Informacje dotyczące rejestru

W celu włączenia poprawek zawartych w tym pakiecie nie jest konieczne tworzenie ani modyfikowanie żadnych kluczy rejestru.

Uwagi dodatkowe

 • Jeżeli ustawienia nie powinny być migrowane do domyślnego konta użytkownika, należy zainstalować tę poprawkę. Ta poprawka przywraca zachowanie oryginalnej wersji systemu Windows XP.
 • Jeżeli ustawienia powinny być migrowane z lokalnego konta administratora do domyślnego konta użytkownika po zainstalowaniu tej poprawki, należy upewnić się, że dostosowania są wprowadzane w lokalnym koncie administratora przed uruchomieniem obrazu narzędzia SysPrep. Następnie należy dodać następujące wiersze do pliku Sysprep.inf:
  [UNATTENDED]UpdateServerProfileDirectory=1
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wprowadzania zmian w pliku Sysprep.inf, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314460 Używanie narzędzia przygotowania systemu i pliku odpowiedzi
 • Jeżeli domyślny profil użytkownika został już zastąpiony lokalnym profilem Administratora, ta zmiana nie spowoduje odtworzenia domyślnego profilu użytkownika. Ta poprawka jest uwzględniana tylko przy następnych miniinstalacjach.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godz.  Wersja    Rozmiar Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------  03-lut-2005 10:52:51 5.1.2600.2573 984 576 Syssetup.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
windowsxpsp2 winxpsp2 sys prep
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887816 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 5.1

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug KB887816
Opinia