Niektóre poprawki opracowane przed udostępnieniem dodatku Service Pack 1 (SP1) nie są migrowane do wersji dla dodatku SP1 podczas aktualizacji komputera do systemu Windows XP z dodatkiem SP1

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas aktualizacji komputera z systemem Microsoft Windows XP do systemu Windows XP z dodatkiem SP1 niektóre poprawki opracowane przed udostępnieniem dodatku SP1, który były zainstalowane na komputerze, nie są migrowane z wersji dla systemu Windows XP do wersji dla systemu Windows XP z dodatkiem SP1.

Uwagi
 • Podczas instalowania poprawki dla systemu Windows XP, opracowanej przed udostępnieniem dodatku SP1, do komputera kopiowana jest również wersja tej poprawki dla dodatku SP1, aby mogła zostać użyta po zaktualizowaniu go do systemu Windows XP z dodatkiem SP1. Po zaktualizowaniu komputera do systemu Windows XP z dodatkiem SP1 wersja poprawki dla dodatku SP1 zostanie zainstalowana automatycznie.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego procesu automatycznego, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  328848 Opis pakietów podwójnych poprawek dla systemu Windows XP
 • Aby zweryfikować, czy poprawka przeszła na poziom systemu Windows XP z dodatkiem SP1, przejrzyj plik dziennika Xpsp1hfm.log w folderze systemu Windows.
 • Ten problem nie występuje w następujących przypadkach aktualizacji do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2):
  • Została zaktualizowana oryginalnie wydana wersja systemu Windows XP bez żadnych zainstalowanych poprawek.
  • Został zaktualizowany system Windows XP z dodatkiem SP1 i zainstalowanymi poprawkami opracowanymi przed udostępnieniem dodatku SP2 dla systemu Windows XP.
 • Po zaktualizowaniu komputera do systemu Windows XP z dodatkiem SP1 nie można zainstalować niektórych poprawek opracowanych przed udostępnieniem dodatku SP1. Jest wtedy wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  Setup encountered an error: Files from the package are incompatible with files on your system.
  Ten komunikat o błędzie znajduje się w pliku dziennika dla aktualizacji, takim jak KBxxxxxx.log. Program instalatora systemu Windows zwraca ponadto rozszerzony kod błędu 0xf0f1.
Przyczyna
Przyczyną tego problemu jest plik Branches.inf. Plik Branches.inf ułatwia Instalatorowi Windows zidentyfikowanie, która wersja określonej poprawki ma zostać zainstalowana.

Ten problem występuje, jeśli zainstalowane są następujące poprawki:
841356 MS04-037: Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu
840987 MS04-032: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows
824151 MS04-030: Luka w obsłudze komunikatów XML protokołu WebDAV może prowadzić do odmowy usługi
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj podczas aktualizacji komputera z systemem Windows XP jedną z następujących metod.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887822 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:00:28 — zmiana: 1.1

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbfix kbbug KB887822
Opinia