Jak usunąć z partycji drugą instalację systemu operacyjnego Windows

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano sposób usuwania drugiej instalacji systemu operacyjnego Microsoft Windows z partycji znajdującej się na dysku twardym.
Więcej informacji
Po ustaleniu, że drugi folder Windows istnieje na tej samej partycji, na której znajduje się „roboczy” folder Windows, należy wykonać następujące kroki, aby usunąć ten folder z partycji i usunąć odpowiedni element z listy wybranego oprogramowania uruchamianego automatycznie podczas uruchamiania komputera.

Uwaga: Ponieważ istnieje wiele wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić w zależności od komputera. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Uruchom system operacyjny Windows, który chcesz zachować.
 2. Aby ustalić, który folder Windows należy zachować, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie %windir%, a następnie kliknij przycisk OK. Zapamiętaj folder, który zostanie otwarty. Może to być na przykład folder C:\Windows.

  Uwaga: Jest to „roboczy” folder Windows. Nie wolno usuwać tego folderu z partycji.
 3. W Eksploratorze Windows odszukaj folder Windows, który chcesz usunąć.

  Ważne: Należy upewnić się, że nie jest to folder zidentyfikowany jako „roboczy” folder Windows w kroku 2.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Windows, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie folderu.
 6. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 7. Na karcie Zaawansowane w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie kliknij przycisk Ustawienia. Wyświetlane jest okno dialogowe Uruchamianie i odzyskiwanie.
 8. W obszarze Uruchamianie systemu kliknij przycisk Edytuj, aby zmodyfikować plik Boot.ini.

  W Notatniku zostanie otwarty plik Boot.ini. Będzie wyglądać mniej więcej tak:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetectmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Home" /fastdetect
 9. W menu Plik w Notatniku kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie zapisz kopię zapasową pliku Boot.ini z nazwą Boot.old.
 10. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć kopię zapasową pliki Boot.ini.
 11. W oknie dialogowym Uruchamianie i odzyskiwanie, w obszarze Uruchamianie systemu kliknij przycisk Edytuj, aby ponownie otworzyć plik Boot.ini.
 12. W sekcji [boot loader] pliku Boot.ini zidentyfikuj, a następnie usuń wiersz tekstu dotyczący systemu operacyjnego Windows, który chcesz usunąć. Jeśli na przykład folder systemu Windows usunięty w kroku 4 należał do systemu operacyjnego Microsoft Windows XP Home Edition, z pliku Boot.ini usuń następujący wiersz tekstu:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Home" /fastdetect
 13. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w pliku Boot.ini.
 14. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć plik Boot.ini.
 15. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Uruchamianie i odzyskiwanie.
 16. Ponownie uruchom komputer.
windows2003 win2003 windowsxp winxp windows2000 win2000 windowsnt winnt winnt4.0
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 888023 - Utolsó ellenőrzés: 01/08/2014 18:36:00 - Verziószám: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbhowto KB888023
Visszajelzés