Pakiet aktualizacji 1 dla urządzenia nadawczo-odbiorczego podczerwieni eHome dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule zostały opisane rozwiązania problemów i aktualizacje zawarte w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 firmy Microsoft dla urządzenia nadawczo-odbiorczego podczerwieni eHome dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005.
WPROWADZENIE
W tym artykule są opisane problemy rozwiązane za pomocą pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla urządzenia nadawczo-odbiorczego podczerwieni eHome dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005. Aktualizacja umożliwia również obsługę sterownika klawiatury Microsoft Remote Keyboard dla systemu Windows XP Media Center Edition.

Aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
 • Po odłączeniu dysku USB, podłączonego do tego samego koncentratora USB co urządzenie nadawczo-odbiorcze podczerwieni eHome, może wystąpić nieoczekiwane zachowanie. Na przykład urządzenie zdalne lub urządzenie USB podłączone jako dysk do tego samego koncentratora USB mogą działać nieprawidłowo. Aby obejść ten problem, dysk USB należy wyłączyć przed odłączeniem. Aby to zrobić, w obszarze powiadomień kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu, a następnie kliknij polecenie Bezpieczne usuwanie Dysk USB.
 • Po uaktualnieniu do systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 za pomocą urządzenia zdalnego nie można wprowadzić komputera w stan wstrzymania. W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z poniższych metod:

  Metoda 1: Użyj myszy, aby spowodować przejście komputera do stanu wstrzymania.

  Aby wprowadzić komputer w stan wstrzymania za pomocą myszy, należy wykonać następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Zamknij system.
  2. W oknie dialogowym Zamykanie systemu Windows z listy opcji wybierz Stan wstrzymania, a następnie kliknij przycisk OK.
  Uwaga: Można użyć urządzenia zdalnego do wyprowadzenia komputera ze stanu wstrzymania.

  Metoda 2: Zainstaluj ponownie sterownik urządzenia nadawczo-odbiorczego podczerwieni.

  Usuń sterownik urządzenia nadawczo-odbiorczego podczerwieni w Menedżerze urządzeń systemu Windows, aby wymusić ponowne zainstalowanie sterownika. Po wykonaniu tej procedury nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Aby usunąć sterownik urządzenia nadawczo-odbiorczego podczerwieni w Menedżerze urządzeń systemu Windows, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Na karcie Sprzęt kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  3. Rozwiń pozycję Urządzenia interfejsu HID.
  4. Kliknij dwukrotnie pozycję Urządzenie nadawczo-odbiorcze podczerwieni Microsoft eHome.
  5. Na karcie Sterownik kliknij przycisk Odinstaluj, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Odłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze podczerwieni od komputera.
  7. Odczekaj 30 sekund, a następnie ponownie podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze podczerwieni. System Windows automatycznie wykryje urządzenie nadawczo-odbiorcze podczerwieni i zainstaluje poprawny sterownik.
Aktualizacja dodaje również obsługę sterownika nowej klawiatury Microsoft Remote Keyboard dla systemu Windows XP Media Center. Do klawiatury nie jest dołączone oprogramowanie. Bez zainstalowania tej aktualizacji będą działały tylko podstawowe funkcje klawiatury. Korzystanie z wszystkich dostępnych funkcji wymaga jej zainstalowania.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących klawiatury Remote Keyboard dla systemu Windows XP Media Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Informacje o aktualizacji

Ta aktualizacja znajduje się w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2 dla urządzenia nadawczo-odbiorczego podczerwieni eHome dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
912024 Update Rollup 2 for eHome Infrared Receiver for Windows XP Media Center Edition 2005

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania Media Center

Ponieważ oprogramowanie Microsoft Windows XP Media Center Edition zostało dostarczone razem z urządzeniem lub systemem, pomoc techniczną dotyczącą tego oprogramowania zapewnia producent sprzętu. Być może producent dostosował instalację oprogramowania przy użyciu unikatowych składników, takich jak specyficzne sterowniki urządzeń, i ustawień opcjonalnych, aby zmaksymalizować wydajność danego sprzętu. Jeżeli jest niezbędna pomoc techniczna związana z systemem Windows XP Media Center Edition, należy skontaktować się bezpośrednio z producentem, który może zapewnić najlepszą pomoc techniczną w przypadku oprogramowania zainstalowanego przez niego na danym sprzęcie.

Można również odwiedzić strony sieci Web zawierające informacje dotyczące produktu Windows XP Media Center Edition w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: http://www.microsoft.com/windowsxp/mediacenter/
Właściwości

Identyfikator artykułu: 888795 — ostatni przegląd: 12/09/2015 01:52:23 — zmiana: 5.1

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Remote Keyboard for Windows XP Media Center Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbqfe kbhotfixserver KB888795
Opinia