Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS04-040: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Streszczenie
Firma Microsoft wydała biuletyn MS04-040 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, łącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Klient: Informatycy: Aktualizacja zabezpieczeń 889293 udokumentowana w biuletynie firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń MS04-004 może nie zawierać poprawek programu Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) wydanych po wydaniu biuletynu. Skumulowane poprawki zabezpieczeń z aktualizacji zabezpieczeń 889293 oraz poprawki do programu Internet Explorer wydane po wydaniu biuletynu dotyczącego zabezpieczeń MS04-004 znajdują się w pakiecie aktualizacji 889669, dostępnym w witrynie Microsoft – Centrum pobierania. Instalacja pakietu zbiorczego aktualizacji 889669 może być konieczna, jeżeli wymagane są poprawki przeznaczone dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106). Aby uzyskać dodatkowe informacje o pakiecie zbiorczym aktualizacji 889669, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889669 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1
Uwagi
 • Aktualizacja zabezpieczeń 889293 udokumentowana w biuletynie firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń MS04-004 może nie zawierać poprawek programu Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) wydanych po wydaniu biuletynu. Skumulowane poprawki zabezpieczeń z aktualizacji zabezpieczeń 889293 oraz poprawki do programu Internet Explorer wydane po wydaniu biuletynu dotyczącego zabezpieczeń MS04-004 znajdują się w pakiecie aktualizacji 889669, dostępnym w witrynie Microsoft – Centrum pobierania. Instalacja pakietu zbiorczego aktualizacji 889669 może być konieczna, jeżeli wymagane są poprawki przeznaczone dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106). Aby uzyskać dodatkowe informacje o pakiecie zbiorczym aktualizacji 889669, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  889669 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1
 • Aktualizacja 888092 i aktualizacja 871248 zostały uwzględnione we wszystkich pakietach aktualizacji zabezpieczeń 889293.
  • 888092 You may receive an error message in module Mshtml.dll and Internet Explorer quits when you run a custom Web program in Internet Explorer 6
  • A fix for a problem that causes Internet Explorer not to be able to locate the correct program associated with a particular file type. This problem occurs if the content-type header that is returned by the server contains trailing attributes, such as the character set. For example, if the content type that is returned by the server is "text/xml; charset=utf-8," Internet Explorer may not be able to locate the program that is used to open the file. We will update this article as soon as the Microsoft Knowledge Base article that is associated with this problem, 871248, is published.

Znane problemy

 • Narzędzie skanujące Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), używane przez program Microsoft Systems Management Server (SMS), może wykrywać komputery, na których należy zastosować aktualizacje zabezpieczeń udokumentowane w biuletynie MS04-040 firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń. W przypadku komputerów, na których jest uruchomiony program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 dla Microsoft Windows NT 4.0 oraz program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 dla systemu Microsoft Windows 2000 i systemu Microsoft Windows XP, narzędzie MBSA nie może jednak dostarczyć programowi SMS informacji wymaganych do pobierania i rozmieszczania odpowiednich pakietów aktualizacji zabezpieczeń MS04-040. Aby rozwiązać ten problem, można pobrać pakiet służący do rozmieszczania programu SMS z witryny Microsoft — Centrum pobierania.

  If you are deploying this fix by using Systems Management Server, see the details in the following Microsoft Knowledge Base article:
  889410 Dostępne są pakiety wdrażania programu Systems Management Server zawierające aktualizację zabezpieczeń MS04-040 dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1
 • Na komputerach z systemem Windows 2000, w oknie dialogowym Informacje o pomocy technicznej dla tej aktualizacji zabezpieczeń, po kliknięciu przycisku Zamknij nie jest wykonywana żadna operacja. Okno dialogowe Informacje o pomocy technicznej jest dostępne w aplecie Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  887754 W oknie dialogowym Informacje o pomocy technicznej apletu Dodaj lub usuń programy nie działa przycisk Zamknij
 • W programie Microsoft Windows Media Player po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń i kliknięciu w celu odtworzenia sceny na niektórych dyskach DVD typu WMV HD (Windows Media High Definition Video) scena nie jest odtwarzana. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  884487 W programie Windows Media Player na niektórych płytach DVD WMV HD nie można otworzyć rozdziału, klikając go
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 889293 — ostatni przegląd: 01/22/2006 15:34:10 — zmiana: 7.2

 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • kbinfo kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe KB889293
Opinia
om/ms.js" '="">