Wyłączenie Zapory systemu Windows na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 powoduje zatrzymanie usługi Przeglądarka komputera po pięciu minutach i zarejestrowanie zdarzenia 7023 w Podglądzie zdarzeń

Symptomy
Wyłączenie usługi Zapora systemu Windows na komputerze z zainstalowanym systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) powoduje zatrzymanie usługi Przeglądarka komputera po pięciu minutach i zarejestrowanie następującego zdarzenia w dzienniku systemowym Podglądu zdarzeń:

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 7023
Data: <Data>
Godzina: <Godzina>
Użytkownik: Brak
Komputer: <Nazwa komputera>
Opis: Usługa Przeglądarka komputera zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: Operacja została zwrócona, ponieważ przekroczono limit czasu.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem http://support.microsoft.com.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Windows XP Service Pack 2

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  20-gru-2004 17:54 5.1.2600.2586   77 824 Browser.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 889320 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 3.3

Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows XP Home Edition SP2

 • kbautohotfix kbpubtypekc kbqfe kbhotfixserver kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbfix kbbug KB889320
Opinia