Program Internet Explorer może sporadycznie kończyć działanie po zamknięciu okna w aplikacji HTML w programie Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W przypadku uruchamiania aplikacji HTML w programie Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) program Internet Explorer może sporadycznie kończyć działanie po zamknięciu okna w aplikacji HTML.

Ponadto w dzienniku aplikacji w systemie Windows może zostać zarejestrowane jedno lub więcej zdarzeń podobnych do następujących:

Identyfikator zdarzenia: 1000

Identyfikator zdarzenia: 1000
Typ zdarzenia: Błąd
Opis: Aplikacja powodująca błąd iexplore.exe, wersja 6.0.2800.1106, moduł powodujący błąd mshtml.dll, wersja 6.0.2800.1438, adres błędu 0x0007e4ce.

Identyfikator zdarzenia: 4097

Identyfikator zdarzenia: 4097
Typ zdarzenia: Błąd
Opis: Aplikacja C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe wygenerowała błąd aplikacji Błąd wystąpił 2004-07-22 @ 14:16:52.814 Wygenerowany wyjątek to c0000005 pod adresem 635FE4CE (MSHTML!CDoc::GetSelectionType).

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 867282 (MS05-014). Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń 867282, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Klient:

Informatyk:

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych związanych z instalowaniem tej poprawki.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  19-sty-2005 19:11 6.0.2900.2599  3 008 000 Mshtml.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
awaria zamknięcie zakończenie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 889389 — ostatni przegląd: 12/09/2015 01:53:57 — zmiana: 2.2

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix KB889389
Opinia