Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie "Odmowa dostępu" podczas otwierania strony sieci Web, która uruchamia skrypt w zestawie ramek w programie Internet Explorer 6

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:889407
Symptomy
Otwórz stronę sieci Web, zawierającą zestaw ramek w programie Microsoft Internet Explorer 6. Jeśli skrypt jest uruchamiany w lewej ramce zestawu ramek, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Problemy z tą stroną sieci Web mogą uniemożliwić jej prawidłowe wyświetlanie lub działa poprawnie. W przyszłości można wyświetlić tej wiadomości przez dwukrotne kliknięcie ikony Ostrzeżenie, wyświetlanie na pasku stanu.

Wiersz: 6
CHAR: 2
Błąd: Odmowa dostępu.
Kod: 0
Adres URL: http://URLpath/frameset.HTML
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:
 • W domeny Właściwość jest jawnie zdefiniowana w skrypcie między ramkami. Na przykład domeny Właściwość jest Microsoft.com.
 • Spełniony jest jeden z następujących czynności:
  • Masz Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
  • Masz Internet Explorer 6 Z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (MS04-025).

   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   867801MS04-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Należy zainstalować tę poprawkę systemu Windows XP z dodatkiem SP2.

Informacje dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych poprawek nowszych.

Informacje dotyczące rejestru

Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadania zawiera kroki, które informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Należy więc dokładnie wykonaj następujące kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Następnie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia kopii zapasowych i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows


Aby włączyć tę poprawkę, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij program Internet Explorer 6.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 4. Na Edycja menu, wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk Klucz.
 5. Typ FEATURE_DOC_WRITE_DOMAIN_KB886184, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Z
  FEATURE_DOC_WRITE_DOMAIN_KB886184
  wybrane z podklucza Edycja menu, wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk Wartość DWORD.
 7. Typ Iexplore.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy Iexplore.exe, a następnie kliknij przycisk Modyfikowanie.
 9. W Wartość danych pole typu 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Na Plik menu, kliknij przycisk Zakończ Aby zamknąć Edytor rejestru.

Informacje o plikach poprawki

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version     Size    File name  ---------------------------------------------------------  10-Feb-2005 17:19 6.00.2900.2608 3,008,000 Mshtml.dll 				

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w wersji programu Internet Explorer 6 w systemie Microsoft Windows XP SP2.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat domeny Właściwość, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
IE6 windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 889407 — ostatni przegląd: 06/24/2011 17:54:00 — zmiana: 2.0

 • kbAutoHotfix kbfix kbwinxppresp3fix kbqfe kbbug kbHotfixServer kbmt KB889407 KbMtpl
Opinia