Próba uruchomienia programu w systemie Windows 2000 powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „Config.nt Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows”

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Przy próbie uruchomienia programu na komputerze z systemem Windows 2000 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
config.nt Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz przycisk „Zamknij”, aby zakończyć działanie aplikacji.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:
 • Użytkownik próbuje uruchomić program 16-bitowy.
 • Na komputerze zainstalowano aktualizację zabezpieczeń MS04-032 dla systemu Microsoft Windows.
 • Zostało wyłączone tworzenie nazw plików 8.3 dla systemu plików NTFS.
Program 16-bitowy w systemie Windows 2000 jest uruchamiany w trybie NTVDM (Microsoft Windows NT Virtual DOS Machine). Tryb NTVDM to wielowątkowy proces symulujący 16-bitowe środowisko systemu Windows, w którym 16-bitowe programy systemu Windows mogą być uruchamiane jako oddzielne wątki. Tryb NTVDM znajduje lokalizację, w której uruchamia program, za pomocą zmiennej systemowej TMP. Zazwyczaj zmienna systemowa TMP wskazuje na folder C:\WINNT\Temp. Folder ten wykorzystuje przy tworzeniu nowych plików format nazewnictwa plików 8.3, a nie długie nazwy plików.

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS04-032 dla systemu Microsoft Windows tryb NTVDM zaczyna zamiast zmiennej systemowej TMP używać zmiennej użytkownika TMP. Jeśli tworzenie nazw plików 8.3 jest na komputerze wyłączone, zmienna użytkownika TMP stosuje długie nazwy plików.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę System, kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Zmienne środowiskowe.
 3. Na liście Zmienne użytkownika dla nazwa_użytkownika kliknij pozycję TMP, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. W polu Wartość zmiennej wpisz c:\winnt\temp, a następnie kliknij przycisk OK trzy razy.

  W polu Wartość zmiennej można również wpisać ścieżkę dowolnego folderu, w którym nie są stosowane długie nazwy plików.
 5. Zamknij Panel sterowania.
Uwaga Aby obejść ten problem dla wielu użytkowników, można użyć narzędzia PathMan.exe w celu zaktualizowania zmiennej użytkownika TMP, korzystając ze skryptu logowania. Narzędzie PathMan.exe jest dołączone do zestawu Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu PathMan.exe, kliknij przycisk Tools Help w zestawie Windows 2000 Server Resource Kit, rozwiń węzeł Computer Management Tools, a następnie kliknij pozycję PathMan.exe.
Więcej informacji
Gdy tworzenie nazw plików 8.3 jest wyłączone, wartość wpisu rejestru NtfsDisable8dot3NameCreation wynosi 1. Ten wpis rejestru znajduje się w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Ponieważ wiele programów 16-bitowych nie może stosować długich nazw plików, zalecamy, aby nie wyłączać tworzenia nazw plików 8.3 na komputerach, na których uruchamia się programy 16-bitowe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o aktualizacji zabezpieczeń MS04-038 dla systemu Microsoft Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
840987 MS04-032: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 889506 — ostatni przegląd: 12/09/2015 01:54:18 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbsetup kbappcompatibility kbtshoot kbprb KB889506
Opinia