Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Aktualizacja zabezpieczeń 893066 przywraca wynoszący 17 520 bajtów rozmiar okna odbioru TCP, przyjmowany domyślnie w systemie Windows 2000 przed opracowaniem dodatku SP3

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 893066wydajność sieci może się zmniejszyć. Na przykład przepustowość może być czterokrotnie mniejsza niż przed zastosowaniem aktualizacji zabezpieczeń.
Przyczyna
Domyślny rozmiar okna odbioru TCP jest zazwyczaj związany z optymalizacją na niskim poziomie, która nie wpływa na ogólną wydajność sieci. Efektywność określonych aplikacji może być jednak zależna od rozmiaru okna odbioru TCP.

W oryginalnych wersjach systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) domyślny rozmiar okna odbioru TCP wynosił 17 520 bajtów. W systemach Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) i Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4) zwiększono domyślny rozmiar okna odbioru TCP do 64 KB.

W systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) rozmiar okna odbioru TCP jest ustawiany na poziomie 64 KB w przypadku sieci o przepustowości 100 megabitów na sekundę (Mb/s). To ustawienie może być przyczyną częstych ponownych transmisji. Zgodnie z opinią personelu działu obsługi klientów i pomocy technicznej wskazane było przywrócenie domyślnego rozmiaru 17 KB przyjmowanego przez opracowaniem dodatku SP3. Ta zmiana została wprowadzona w formie poprawki dostępnej dla zainteresowanych klientów. W aktualizacji zabezpieczeń 893066 zmniejszono domyślny rozmiar okna odbioru TCP do 17 520 bajtów.

Zależnie od konfiguracji sieci i typowych funkcji, zmniejszenie domyślnego rozmiaru okna odbioru TCP może być przyczyną ograniczenia przeciętnej przepustowości w przypadku określonych aplikacji korzystających ze znacznej ilości zasobów sieciowych. Redukcja tej wartości może być wskazana w przypadku powolnych sieci, podczas gdy większa wartość może być korzystniejsza w sieciach o dużej wydajności.

Ta optymalizacja wydajności jest zależna od przepustowości, obciążenia i użycia sieci oraz określonych aplikacji korzystających z protokołu TCP/IP, a także rodzaju działalności prowadzonej przez firmę klienta oraz infrastruktury sieciowej. Generalnie większość klientów nie zauważa istotnych zmian wydajności przy różnych wartościach tego ustawienia. Firma Microsoft zaleca zachowanie ustawienia domyślnego, jeżeli zmiana ustawienia nie umożliwia uzyskania określonych i wymiernych korzyści w danym środowisku.

Uwaga: Można wstępnie rozmieścić ustawienie rejestru przed zastosowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń. Takie rozwiązanie gwarantuje, że zastosowanie tej aktualizacji zabezpieczeń nie będzie przyczyną problemów.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie Niepoprawna modyfikacja rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub z wykorzystaniem innej metody może być przyczyną poważnych problemów. W przypadku problemów tego typu może być wymagana ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownicy modyfikują rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić rozmiar okna odbioru przy użyciu jednej z następujących metod.

Metoda 1: Dodanie wpisu rejestru TcpWindowSize

Należy dodać wpis rejestru TcpWindowSize. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  4. W polu Nowa wartość wpisz zakres TcpWindowSize, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
  6. W polu Dane wartości wpisz żądany rozmiar okna.

Metoda 2: Skorzystanie z funkcji Setsockopt

Należy ustawić rozmiar okna odbioru dla poszczególnych gniazd przy użyciu funkcji Setsockopt usługi Windows Sockets. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji Setsockopt, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o wpisie rejestru TcpWindowSize, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
224829 Description of Windows 2000 and Windows Server 2003 TCP features
Właściwości

Identyfikator artykułu: 890345 — ostatni przegląd: 12/25/2006 09:46:42 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbtocoff kbtshoot KB890345
Opinia