Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SharePoint Team Services: 08.02.05

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń dla programu Windows SharePoint Team Services (KB890829). Biuletyn MS05-006 zawiera wszystkie informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu SharePoint Team Services firmy Microsoft. Zawiera on wszystkie informacje dotyczące określonej aktualizacji zabezpieczeń, łącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Użytkownicy programu FrontPage 2002 i klienci tureckojęzyczni

Przy odwiedzaniu witryny Office Update w sieci Web może pojawić się monit o zainstalowanie tej aktualizacji, jeśli na komputerze jest zainstalowany program Microsoft FrontPage 2002, SharePoint Team Services lub Office XP. Takie zachowanie występuje, ponieważ ta aktualizacja zabezpieczeń obejmuje aktualizację zarówno angielskiej, jak i tureckiej wersji programu Microsoft FrontPage 2002 i programu SharePoint Team Services oraz pliku współużytkowanego w pakiecie Office XP. Aby odwiedzić witrynę Microsoft Office Update w sieci Web, kliknij następujące łącze:Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący w programach SharePoint Team Services i FrontPage 2002, polegający na tym, że turecka lira jest wyświetlana tylko w formacie TL.

Uwaga: Program FrontPage 2002 i pakiet Office XP nie są narażone na problemy z zabezpieczeniami opisanymi poniżej w sekcji „Więcej informacji”. Te problemy z zabezpieczeniami dotyczą tylko programu SharePoint Team Services.

Po dodaniu kolumny „Waluta” w programie SharePoint Team Services lub FrontPage 2002 nie pojawia się opcja skonfigurowania tej kolumny, tak aby turecka lira była wyświetlana zarówno w formacie TL, jak i w nowym formacie YTL.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu i sposobu zainstalowania aktualizacji rozwiązującej problem tureckiej liry, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
890850 The value of the Turkish Lira is not displayed in both the old TL format and the new YTL format in SharePoint Team Services and FrontPage 2002
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat używania nowej funkcji, która obsługuje nową turecką lirę, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Problemy rozwiązane przez aktualizację zabezpieczeń programu SharePoint Team Services (KB890829)

Aktualizacja zabezpieczeń dla programu SharePoint Team Services (KB890829) usuwa następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Po połączeniu się z witryną sieci Web programu SharePoint Team Services w japońskiej wersji programu SharePoint Team Services pojawia się komunikat o błędzie „Lista lub widok listy, do którego się odwołujesz, już nie istnieje”.


  Administrator używa funkcji kondycji serwera w celu zsynchronizowania baz danych głównej witryny sieci Web. Jeśli użytkownik, który nie ma poświadczeń administracyjnych, połączy się z witryną sieci Web programu SharePoint Team Services opartą na podsieci głównej witryny sieci Web, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Lista lub widok listy, do którego się odwołujesz, już nie istnieje.
 • Uprawnienia przypisane grupie „Wszyscy” w folderze „Dokumenty udostępnione” nie są usuwane po wyłączeniu dostępu anonimowego dla Twojej witryny sieci Web programu SharePoint Team Services.


  Wyłączono dostęp anonimowy dla Twojej witryny sieci Web programu SharePoint Team Services. Po wyświetleniu uprawnień ustawionych dla folderu „Dokumenty udostępnione” okazuje się, że grupa „Wszyscy” nadal ma przypisane uprawnienie „Wyświetlanie zawartości folderu”. Po wyświetleniu uprawnień ustawionych dla plików w folderze „Dokumenty udostępnione” okazuje się, że grupa „Wszyscy” nadal ma przypisane uprawnienia do odczytu. Dlatego użytkownicy mogą uzyskać dostęp do dokumentów w bibliotece dokumentów udostępnionych, mimo że nie mają uprawnień dostępu do witryny sieci Web programu SharePoint Team Services.

  Uwaga: Folder „Dokumenty udostępnione” znajduje się w następującej lokalizacji:
  Dysk:\Inetpub\Wwwroot
 • Przy próbie otwarcia strony sieci Web połączonej z plikiem Filelist.xml w Twojej witrynie sieci Web programu Microsoft FrontPage 2002 program FrontPage 2002 może przestać odpowiadać.


  Takie zachowanie może występować po zainstalowaniu poprawki, którą opisano w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  822821 Availability of the FrontPage 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: 13.06.03
 • Po kliknięciu hiperłącza w Twojej witrynie sieci Web programu SharePoint Team Services może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Lista lub widok listy, do którego się odwołujesz, już nie istnieje.
  Ten problem może wystąpić, gdy inny użytkownik wykonuje polecenie „Synchronizuj bazę danych” w głównej witrynie sieci Web Twojej witryny sieci Web programu SharePoint Team Services. W takim przypadku listy zawarte na Twojej stronie sieci Web mogą ulec uszkodzeniu.Aktualizacja zabezpieczeń dla programu SharePoint Team Services (KB890829) obejmuje następującą aktualizację:


Dostępny jest nowy parametr dla narzędzia wiersza polecenia Owsadm.exe, umożliwiający włączenie zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows w przypadku rozszerzania serwera wirtualnego.


Ta aktualizacja obejmuje nowy parametr dla narzędzia wiersza polecenia Owsadm.exe. Nowego parametru enablentlm można użyć w celu włączenia zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows dla serwera wirtualnego w Internetowych usługach informacyjnych (IIS) firmy Microsoft w wersji 6.0. Poniżej pokazano przykłady sposobów użycia nowego parametru enablentlm z narzędziem wiersza polecenia Owsadm.exe.
 • Jak użyć narzędzia wiersza polecenia Owsadm.exe w celu włączenia zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows w przypadku rozszerzenia serwera wirtualnego:
  owsadm -o install -p 80 -u administrator -enablentlm
 • Jak użyć narzędzia wiersza polecenia Owsadm.exe w celu włączenia zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows w przypadku tworzenia administracyjnego serwera wirtualnego:
  owsadm -o setadminport -p 8080 -enablentlm
STS, SharePoint, services, Office, security, patch, performance, reliability, Update, download, XP, fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 890829 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:39:07 — zmiana: 4.3

Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office XP Professional, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbupdate atdownload KB890829
Opinia