Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003: 11.01.05

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003 (KB890854). W tym artykule opisano elementy aktualizacji.
WPROWADZENIE
Ta opcjonalna aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Aktualizacja ta została wydana w styczniu 2005. W przyszłości pojawią się kolejne aktualizacje.

Powrót do początku
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Dotychczas wydane aktualizacje zastępowane przez tę aktualizację

Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003 (KB890854) zastępuje następującą wcześniej wydaną aktualizację:

873362 Description of the Outlook 2003 Junk E-mail Filter update: 7 marca 2002
Powrót do początku

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aktualizacje, wraz z instrukcjami instalowania i strategiami wdrażania, znajdują się w witrynie Microsoft – Centrum pobierania. Aby pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft – Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:Powrót do początku

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Pliki lub foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Korzystając z karty Wersja, ustal datę i godzinę utworzenia pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze oraz jego rozmiar.
Ta aktualizacja zawiera wersje plików podane w poniższej tabeli.
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------  10-gru-2004 15:55         3 566 633  Outlfltr.dat  15-kwi-2004 22:50   1.3.1509.1  117 976  Outlfltr.dll
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Powrót do początku

Informacje przeznaczone dla administratorów, dotyczące plików .msp

Administracyjna aktualizacja składa się z pełnego pliku poprawki Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku .msp), spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik .msp:
Outlfltr.msp
Powrót do początku

Funkcje związane z ponowną instalacją określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2003 na komputerach klienckich zalecane jest wykonanie polecenia zawierającego właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy określone składniki programu Outlook 2003 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego. W przypadku aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003 (KB890854) wartość parametru [lista funkcji] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Opcjonalnie można użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product service packs” (Rozpowszechnianie dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 Product service packs”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla specjalistów IT zajmujących się pakietem Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku
OL2003 spam śmieci ol11 e-mail
Właściwości

Identyfikator artykułu: 890854 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:01:26 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbupdate atdownload KB890854
Opinia