Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003: 8 lutego 2005

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office (KB891067). Ten artykuł zawiera następujące informacje o tej aktualizacji.
WPROWADZENIE
Ta opcjonalna aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci programu Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Aktualizacja ta nosi datę 8 lutego 2005. W przyszłości będą wydawane następne aktualizacje.

Powrót do początku
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Dotychczas wydane aktualizacje zastępowane przez tę aktualizację

Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Outlook 2003 (KB891067) zastępuje następującą dotychczas wydaną aktualizację:

890854 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003: 11 stycznia 2005
Powrót do początku

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja jest umieszczona w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania i przejrzeć instrukcje instalowania oraz strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę sieci Web: Powrót do początku

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

UwagaPonieważ istnieją różne wersje systemu Microsoft Windows, na danym komputerze może być konieczne wykonanie innych czynności. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Pliki lub foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Nazwa pliku lub jej część wpisz outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja ustal datę i godzinę oraz rozmiar pliku Outlfltr.dll zainstalowanego na komputerze.
Ta aktualizacja zawiera wersje plików podane w poniższej tabeli.
 Data     Godzina Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku -----------------------------------------------------------  01-sty-2005  15:55        3 674 419  Outlfltr.dat  15-kwi-2004  22:50  1.3.1509.1   117 976  Outlfltr.dll
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeśli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Powrót do początku

Informacje dla administratorów dotyczące plików MSP

Aktualizacja administracyjna składa się z pełnego pliku aktualizacji oprogramowania Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku .msp), spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik MSP:
Outlfltr.msp
Powrót do początku

Funkcje związane z ponowną instalacją określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2003 na komputerach klienckich zalecane jest wykonanie polecenia zawierającego właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy pewne składniki programu Outlook 2003 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego. W przypadku tej aktualizacji wartość właściwości lista funkcji jest następująca:
OUTLOOKFiles
Ponadto można użyć parametru REINSTALL=ALL, aby ponownie zainstalować na komputerach klienckich wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury objaśniające aktualizację obrazu administracyjnego i aktualizację komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” w temacie „Strategies for Updating Office 2003”. Aby wyświetlić temat „Strategies for Updating Office 2003 Installations”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla informatyków zajmujących się pakietem Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku
OL2003 spam śmieci ol11
Właściwości

Identyfikator artykułu: 891067 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:01:38 — zmiana: 1.1

 • Microsoft Office Outlook 2003
 • kbnosurvey kbarchive kbupdate kbfix atdownload KB891067
Opinia