Poprawka: Aplikacja niestandardowa, która korzysta z kontekstu aktywacji przestaje odpowiadać w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 lub Service Pack 2

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 891117
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub Service Pack 2 (SP2) podczas uruchamiania niestandardowych aplikacji, która korzysta z kontekstu aktywacji aplikacji może przestać odpowiadać (ulegać awarii).
Przyczyna
Ten problem występuje, jeśli QueryPathOfRegTypeLib funkcja nie zwraca poprawnie pełni kwalifikowaną nazwę biblioteki typów, która została określona w pliku manifestu.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Wstępne nie są wymagane.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
 Date     Time  Version    Size   File name --------------------------------------------------------   14-Dec-2004 19:31 5.1.2600.2580  65,024 Asycfilt.dll    14-Dec-2004 19:31 5.1.2600.2580 549,376 Oleaut32.dll    14-Dec-2004 19:31 5.1.2600.2580  83,456 Olepro32.dll    14-Dec-2004 00:52 5.1.2600.2580  16,896 Stdole2.tlb 30-Nov-2004 23:05 2.10.3027.1   7,168 Stdole32.tlb
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
895322Poprawka: Niestandardowy program używający kontekstu aktywacji może nieoczekiwanie przestać odpowiadać na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 1

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 891117 — ostatni przegląd: 01/16/2015 15:30:16 — zmiana: 3.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbqfe kbHotfixServer kbmt KB891117 KbMtpl
Opinia