Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępna jest aktualizacja odtwarzaczy obsługujących system Windows Media Digital Rights Management

Streszczenie
W tym artykule opisano aktualizację systemu Microsoft Windows Media Digital Rights Management (DRM). Dzięki tej aktualizacji system Windows Media DRM stanie się bardziej niezawodny.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja zwiększa niezawodność systemu Windows Media DRM. Dodaje do systemu DRM więcej testów integralności, instalując na komputerach użytkowników końcowych dwa składniki. Wystawcy licencji mogą przed odnowieniem licencji sprawdzić, czy komputer danego użytkownika został zaktualizowany. Co należy zrobić, aby zaktualizować środowisko użytkownika końcowego:
 1. Zaktualizowanie składników środowiska wykonawczego formatu Windows Media.

  Uwaga Aplikacji opartych na zestawie Windows Media Format SDK nie trzeba modyfikować. Ta aktualizacja wpływa tylko na składniki redystrybucyjne środowiska wykonawczego. Jednak niezależnym dostawcom oprogramowania zaleca się dołączanie do aplikacji nowych składników środowiska wykonawczego.
 2. Ponowne zindywidualizowanie składnika DRM w aplikacji.
Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną aktualizację, ale jest ona przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania aktualizacji. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach związanych ze świadczeniem pomocy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty pobierane normalnie za połączenie telefoniczne z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft uzna, że zgłoszony problem można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej określonej aktualizacji.

Program obsługi formatu Windows Media 9.5

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet WindowsMedia-KB891122-x86.
Informacje o plikach
Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one przekonwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    294 912 Blackbox.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.3790.3802  164 864 Cewmdm.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    258 296 Drmclien.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    96 768 Drmstor.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    173 304 Drmupgds.exe  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    502 272 Drmv2clt.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802     6656 Laprxy.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    96 768 Logagent.exe  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    142 336 Msnetobj.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.3790.3802   25 088 Mspmsnsv.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.3790.3802  173 568 Mspmsp.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    364 784 Msscp.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.3790.3802  315 904 Mswmdm.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    221 184 Qasf.dll  28-sty-2005 18:44 5.2.3790.1230   47 104 Uwdf.exe  28-sty-2005 18:44 5.2.3790.1230   15 872 Wdfapi.dll  28-sty-2005 18:44 5.2.3790.1230   38 912 Wdfmgr.exe  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    396 528 Wmadmod.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    716 288 Wmadmoe.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    224 768 Wmasf.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.3790.3802   28 160 Wmdmlog.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.3790.3802   33 792 Wmdmps.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    335 872 Wmdrmdev.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    290 816 Wmdrmnet.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    150 016 Wmidx.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802   1 027 072 Wmnetmgr.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    774 904 Wmsdmod.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802   1 119 744 Wmsdmoe2.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    819 200 Wmsetsdk.exe  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    413 944 Wmspdmod.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    940 544 Wmspdmoe.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802   1 218 808 Wmvadvd.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802   1 512 448 Wmvadve.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802   2 370 296 Wmvcore.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802    895 736 Wmvdmod.dll  28-sty-2005 18:44 10.0.0.3802   1 003 008 Wmvdmoe2.dll  28-sty-2005 18:44 5.2.3802.3802   61 952 Wpdconns.dll  28-sty-2005 18:44 5.2.3802.3802   114 176 Wpdmtp.dll  28-sty-2005 18:44 5.2.3802.3802   331 776 Wpdmtpdr.dll  28-sty-2005 18:44 5.2.3802.3802   66 560 Wpdmtpus.dll    28-sty-2005 18:44 5.2.3802.3802   331 264 Wpdsp.dll  28-sty-2005 18:44 5.2.3802.3802   10 752 Wpdtrace.dll  28-sty-2005 18:44 5.2.3802.3802   18 944 Wpdusb.sys  28-sty-2005 18:44 5.2.3802.3802   38 912 Wpd_ci.dll

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji oprogramowania

Aby usunąć tę aktualizację, należy odinstalować program obsługi formatu Windows Media (Windows Media Format Runtime) za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy.
W procesie uzyskiwania licencji usługi zawartości mogą wykrywać, czy użytkownicy końcowi zaktualizowali komputery, sprawdzając wersje składników. Za pomocą zestawu Windows Media Rights Manager SDK na serwerze licencjonowania usługa zawartości może pobrać informacje o wersji od klienta i ustalić, co zrobić dalej. Serwer licencji może ustalić, czy klient ma aktualizację, jedną z następujących metod:
 • Ustalenie wersji systemu operacyjnego użytkownika.
  Na początku aktualizacja systemu Windows Media DRM będzie dostępna tylko dla użytkowników systemu Microsoft Windows XP. Wersję systemu operacyjnego użytkownika można ustalić za pomocą kodu po stronie klienta.

  Usługi zawartości mogą zdecydować, że licencje będą wystawiane komputerom, dla których aktualizacja nie jest jeszcze dostępna. W przeciwnym razie usługi zawartości powinny powiadamiać użytkowników o tym, że licencje nie będą dostępne, dopóki nie zostaną udostępnione składniki środowiska wykonawczego systemu DRM dla ich systemów operacyjnych.
 • Ustalenie wersji składników środowiska wykonawczego formatu Windows Media na kliencie.
  Ustalenie wersji składnika środowiska wykonawczego formatu Windows Media, na którym bazuje odtwarzacz użytkownika. Tę wartość należy pobrać z właściwości WMRMChallenge.ClientVersion. Klient zaktualizowany ma wersję 10.00.00.3802. Aby umożliwić użytkownikowi zainstalowanie zaktualizowanych składników środowiska wykonawczego, należy go odesłać pod adres URL wymieniony w sekcji „Więcej informacji”.
 • Ustalenie wersji zabezpieczeń składnika DRM na potrzeby indywidualizacji.
  Ustalenie wersji zabezpieczeń składnika DRM. Numer wersji wskazuje na to, czy klient musi zindywidualizować swój odtwarzacz. Chociaż zestaw Windows Media Rights Manager SDK udostępnia kilka sposobów ustalania wersji zabezpieczeń, zaleca się używanie metody WMRMLicGen.GetClientVersion, ponieważ wartość wynikowa jest podpisana cyfrowo. Tej podpisanej cyfrowo wartości nie można naruszyć. Wartość parametru pvarVersion tej metody wskazuje wersję zabezpieczeń a.b w formacie:
  a*256 + b (na przykład przy wersji zabezpieczeń 2.4 zwracana jest wartość 516).
  Klient zaktualizowany ma wersję zabezpieczeń 2.5 lub nowszą. Wartość równa 516 lub mniejsza oznacza, że klient wymaga zindywidualizowania. Użytkowników można odesłać do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web w celu zainicjowania indywidualizacji:
Uwaga Aby serwery licencjonowania mogły ustalać wersje składników klienckich, należy zaktualizować na tych serwerach informacje o konfiguracji. W tym celu należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie kliknąć pozycję Download the latest License Server information (Pobierz najnowsze informacje dla serwera licencji): Tę aktualizację należy zastosować na każdym komputerze, na którym działa usługa Windows Media License Service.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 891122 — ostatni przegląd: 12/01/2012 13:47:00 — zmiana: 1.1

Windows Media Format 9.5 Software Development Kit, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series

 • kbresolve atdownload kbfix kbqfe KB891122
Opinia