Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

System Zarządzanie prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Windows może nie działać po zmianie sprzętu komputera

Symptomy
System Zarządzanie prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Microsoft Windows (DRM) może nie działać po zmianie sprzętu komputera. Zawartość chroniona może nie być odtwarzana. Zawartość chroniona to na przykład utwory muzyczne zakupione i pobrane ze sklepu internetowego.

Mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty o błędach:
Licencja na odtwarzanie spakowanych multimediów jest nieprawidłowa.
C00D277F — Błąd ochrony bezpiecznego magazynu. Przywróć licencje z poprzedniej kopii zapasowej i spróbuj ponownie.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ system Zarządzanie prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Windows (DRM) zachowuje informacje na podstawie konfiguracji sprzętu komputera. W przypadku zmiany pewnych składników system Zarządzanie prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Windows (DRM) może nie działać, ponieważ może uważać tę zmianę za nieupoważnioną próbę przeniesienia zawartości chronionej na inny komputer.

Ten problem może wystąpić po dokonaniu jednej lub większej liczby z następujących zmian w sprzęcie komputera:
 • Zmiana składników sprzętowych, takich jak procesor lub płyta główna.
 • Modyfikacja dowolnego z ustawień systemu BIOS komputera, która wpływa na składniki sprzętowe, na przykład wyłączenie hiperwątkowości procesora.
 • Przełożenie dysku twardego z jednego do drugiego komputera.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy przywrócić pierwotną konfigurację sprzętu lub pierwotne ustawienia systemu BIOS. Przywrócenie pierwotnego stanu komputera prawdopodobnie rozwiąże te problemy. Jeśli problem z systemem DRM można rozwiązać przez przywrócenie konfiguracji sprzętu lub ustawień systemu BIOS i jest planowana zmiana składników sprzętowych w przyszłości, należy wykonać kroki 1–5 opisane dalej w tej sekcji. Jeśli nie dokonano zmian sprzętu lub przywrócenie konfiguracji sprzętu nie rozwiązuje problemu, należy wykonać kroki 3–5.

Przestroga: W przypadku bezpośredniego przejścia do kroku 3 przy braku niedawnej kopii zapasowej licencji odtworzenie uprzednio pobranych plików chronionych może nie być możliwe. Jeśli wystąpi ten problem, skontaktuj się z dostawcą zawartości w celu ustalenia, w jaki sposób pobrać nowe licencje dla tych plików. Przykładem dostawcy zawartości jest sklep, w którym zakupiono chronione pliki.
 1. Wykonaj kopię zapasową istniejących licencji. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W programie Microsoft Windows Media Player: w menu Narzędzia kliknij polecenie Zarządzaj licencjami w programie Windows Media Player 10 lub polecenie Zarządzanie licencjami w programach od Windows Media Player 7.x do Windows Media Player 9.

   Aby zmienić lokalizację kopii zapasowej, kliknij przycisk Zmień, a następnie wybierz lokalizację, w której chcesz przechowywać kopie zapasowe swoich licencji.
  2. Kliknij przycisk Wykonaj kopię zapasową teraz.
  Uwaga: O tym, czy użytkownik ma prawo wykonać kopię zapasową określonej licencji, decyduje wystawca licencji, na przykład sklep internetowy, w którym zakupiono chroniony plik. Z tego powodu wykonanie kopii zapasowej może nie być możliwe dla wszystkich licencji. Jeśli nie można wykonać kopii zapasowej licencji dla określonego pliku, nie będzie można przywrócić tej licencji po zmianie składnika sprzętowego. A to z kolei uniemożliwi odtworzenie chronionego pliku.

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę sieci Web wystawcy licencji w celu ustalenia, czy obsługuje on funkcję wykonywania kopii zapasowej i przywracania dostępną w systemie Zarządzanie prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Windows (DRM).
 2. Dokonaj żądanych zmian w sprzęcie komputera.
 3. Zresetuj system Zarządzanie prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Windows, usuwając wszystkie pliki z folderu DRM Windows Media. Zwróć uwagę, że folder DRM Windows Media jest ukrytym folderem systemowym. Aby wyświetlić ukryte pliki i foldery, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.
  3. Kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego, aby je wyczyścić.
  Oto typowe lokalizacje folderu DRM Windows Media w zależności od wersji systemu operacyjnego:
  • Microsoft Windows 2000 i Windows XP C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  Jeśli nie możesz znaleźć folderu DRM Windows Media, informacje o jego dokładnej lokalizacji na komputerze są przechowywane w następującym kluczu rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath


  Uwaga: Domyślnie ta ścieżka jest wyświetlana w formacie binarnym. Aby wyświetlić tę ścieżkę w formacie zwykłego tekstu, kliknij dwukrotnie pozycję DataPath. W oknie dialogowym Edytowanie wartości binarnej ścieżka ta jest wyświetlana w kolumnie po prawej stronie.
 4. Zindywidualizuj system Zarządzanie prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Windows.

  Aby zainstalować najnowsze składniki systemu Zarządzanie prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych Windows, przeczytaj instrukcje w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
 5. Przywróć swoje licencje. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W programie Windows Media Player: w menu Narzędzia kliknij polecenie Zarządzaj licencjami w programie Windows Media Player 10 lub polecenie Zarządzanie licencjami w programach od Windows Media Player 7.x do Windows Media Player 9.
  2. Wybierz lokalizację kopii zapasowych licencji. Jeśli to konieczne, włóż dyskietkę, na której są przechowywane licencje.
  3. Kliknij przycisk Przywróć teraz.
  Uwaga: Ten krok wymaga połączenia z Internetem. W razie pytań dotyczących programu Windows Media Player i prywatności przeczytaj zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu Windows Media Player. Aby wyświetlić zasady zachowania poufności informacji w programie Windows Media Player, kliknij polecenie Zasady zachowania poufności informacji w menu Pomoc.
Stan
Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
WMDRM license restore C00D277F
Właściwości

Identyfikator artykułu: 891664 — ostatni przegląd: 12/06/2007 17:36:00 — zmiana: 1.1

Windows Media Format 9.5 Software Development Kit, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 8.01

 • kbinfo kbtshoot kbprb KB891664
Opinia
/html>