Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń MS05-004 może niekorzystnie wpłynąć na wydajność programu ASP.NET

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Wydajność programu Microsoft ASP.NET może się pogorszyć po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS05-004, jeśli do programu nie zaloguje się użytkownik administracyjny. Powodem tego zachowania jest fakt, że aktualizacja zabezpieczeń aktualizuje pliki DLL z obrazem macierzystym. W czasie instalacji poprawność obrazów macierzystych nie jest sprawdzana, dopóki do serwera nie zaloguje się administrator.

Wpływ na wydajność można mierzyć większym obciążeniem procesora podczas ładowania kodu przy uruchamianiu. W stanie stabilnym nie występuje żadne znaczące pogorszenie wydajności.

Ten wpływ na wydajność występuje tylko wtedy, gdy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana na komputerze z systemem Microsoft .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub z oryginalnie wydaną wersją systemu .NET Framework 1.1.

Aktualizacja zabezpieczeń MS05-004 instaluje nową wersję następujących plików DLL:

Jeśli zainstalowany jest system .NET Framework 1.1
 • System.dll
 • System.xml.dll
Jeśli zainstalowany jest system .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP2
 • Mscorlib.dll
 • System.dll
 • System.xml.dll
Aby określić, która główna wersja systemu .NET Framework jest zainstalowana, użyj następującej metody:
 • Jeśli folder %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705 zawiera więcej niż cztery pliki, zainstalowany jest system .NET Framework 1.0. System .NET Framework 1.0 nie jest zainstalowany, jeśli folder zawiera tylko następujące pliki:
  • Installutil.exe.config
  • Mscormmc.cfg
  • Mscormmc.dll
  • Regsvcs.exe.rtm.config
 • Jeśli folder %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322 istnieje, zainstalowany jest system .NET Framework 1.1.
Uwaga Katalogi te mogą istnieć równocześnie.

Uwaga Aby określić, czy jest zainstalowany dodatek Service Pack, użyj następującej metody:
 • Jeśli wersja pliku %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705\Sscorwrks.dll jest wcześniejsza niż 1.0.3705.6000, zainstalowany jest system .NET Framework 1.0 z dodatkiem SP2.
 • Jeśli wersja pliku %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322\Sscorwrks.dll jest wcześniejsza niż 1.1.4322.2000, zainstalowany jest system .NET Framework 1.1.
Rozwiązanie
Obrazy macierzyste są regenerowane, gdy użytkownik administracyjny zaloguje się po raz pierwszy po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń. Gdy tylko obrazy macierzyste zostaną zregenerowane, wydajność systemu wróci do pierwotnego poziomu. Zachowanie to występuje dlatego, że kod nie musi być kompilowany w kompilatorze JIT (Just-In-Time) podczas ładowania.

Obrazy macierzyste można również zregenerować za pomocą narzędzia Generator obrazów macierzystych (Ngen.exe). Aby to zrobić, użyj następujących poleceń:

Jeśli zainstalowany jest system .NET Framework 1.1
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.Xml.dll
Uwaga Narzędzie Generator obrazów macierzystych znajduje się w folderze %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322.


Jeśli zainstalowany jest system .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP2
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\mscorlib.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Xml.dll
Zainstalowanie nowej wersji pliku Mscorlib.dll sprawi, że wszystkie obrazy macierzyste, które znajdują się na komputerze, stracą ważność. W związku z tym należy również zregenerować obrazy macierzyste dla następujących plików DLL:
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\custommarshalers.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Design.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.Design.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Windows.Forms.dll
Uwaga Narzędzie Generator obrazów macierzystych znajduje się w folderze %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń MS05-004, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887219 MS05-004: Luka w sprawdzaniu poprawności ścieżki programu ASP.NET umożliwia nieautoryzowany dostęp
Więcej informacji o narzędziu Generator obrazów macierzystych (Ngen.exe) można znaleźć w witrynie Microsoft Developers Network w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 891829 — ostatni przegląd: 12/09/2015 02:00:54 — zmiana: 1.1

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB891829
Opinia