POPRAWKA: Program Internet Explorer może nieoczekiwanie zakończyć działanie, wyświetlając komunikat o błędzie w module Mshtml.dll, przy próbie zlokalizowania strony sieci Web w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Program Internet Explorer może nieoczekiwanie zakończyć działanie przy próbie zlokalizowania strony sieci Web, wyświetlając komunikat o błędzie w module Mshtml.dll. Ten problem występuje na komputerach z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem z aplikacją Internet Explorer i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.

Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Dane wyświetlone w raporcie o błędzie zawierają sygnaturę błędu podobną do jednej z następujących:
  Nazwa aplikacji  Wersja aplikacji   Nazwa modułu Wersja modułu  Przesunięcie  ----------------------------------------------------------------------------  Iexplore.exe   6.0.2900.2180    Mshtml.dll  6.0.2900.2180  00052d7d  Iexplore.exe   6.0.2900.2180    Mshtml.dll  6.0.2900.2523  00052f3d
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli wykonywany skrypt wykorzystuje funkcję removeNode na stronie sieci Web.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. W tym celu zainstaluj wszystkie aktualizacje o wysokim priorytecie z następującej witryny Microsoft Update w sieci Web: Aktualizacja zabezpieczeń 918899 zawiera poprawkę rozwiązującą ten problem. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 918899, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
918899 MS06-042: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń do programu Internet Explorer

Informacje dotyczące poprawki

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy instalować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Tę poprawkę można zainstalować tylko w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

Informacje dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek. Tę poprawkę zastępuje aktualizacja zabezpieczeń 918899.

Informacje dotyczące rejestru.

W celu włączenia poprawki zawartej w tym pakiecie nie jest konieczne tworzenie ani modyfikowanie żadnych kluczy rejestru.

Informacje dotyczące pliku poprawki

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one zamieniane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ---------------------------------------------------------  11-lut-2005 17:36 6.00.2900.2609 3 008 000 Mshtml.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 892052 — ostatni przegląd: 12/09/2015 02:01:57 — zmiana: 4.4

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbocabucket kberrmsg kbwinxppresp3fix kbqfe kbfix kbbug kbhotfixserver KB892052
Opinia