Zaktualizowana wersja narzędzia przygotowywania systemu dla systemu operacyjnego Windows Server 2003 z dodatkiem SP1

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Aby wyświetlić wersję tego artykułu dotyczącą systemu Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, zobacz 926028.
WPROWADZENIE
Dodatek SP1 dla systemu Microsoft Windows Server 2003 zawiera zaktualizowaną wersję narzędzia przygotowywania systemu (Sysprep.exe) dla systemu Windows Server 2003. Program Sysprep.exe znajduje się w pliku .cab z narzędziami wdrażania dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003. Z tej wersji narzędzia Sysprep.exe należy korzystać podczas wdrażania dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003 SP1.

Aby uzyskać zaktualizowaną wersję narzędzia Sysprep.exe, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję narzędzi wdrażania dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Te narzędzia są również dostępne w folderze Support\Tools na dysku CD produktu. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie uzyskania dysku CD z dodatkiem SP1 dla systemu Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Narzędzie przygotowywania systemu

Narzędzie przygotowywania systemu pozwala administratorom na przygotowanie obrazów systemu Windows Server 2003 w ramach zautomatyzowanego wdrażania. Zaktualizowana wersja tego narzędzia jest dołączona do systemu Windows Server 2003.

Za pomocą narzędzia przygotowywania systemu można wykonywać następujące zadania w sposób zalecany przez firmę Microsoft:
  • Przygotowywanie systemu Windows do duplikacji z jednego komputera na inny.
  • Zmiana identyfikatorów zabezpieczeń (SID), innych ustawień systemowych oraz ustawień konfiguracji systemu, tak aby były unikatowe.
  • Skonfigurowanie informacji właściwych dla użytkownika, tak aby użytkownik mógł je dostosować przy pierwszym uruchomieniu systemu Windows.
  • Tworzenie obrazów systemów operacyjnych.
  • Automatyzowanie miniinstalacji systemu Windows.
  • Przeprowadzanie inspekcji.

Plik Sysprep.inf

Sysprep.inf to plik odpowiedzi narzędzia Sysprep.exe. Aby utworzyć plik Sysprep.inf, po uruchomieniu Kreatora Menedżera instalacji użyj opcji Plik odpowiedzi Sysprep.

Plik Deploy.cab

W archiwum Support\Tools\Deploy.cab znajduje się plik Deploy.chm. Plik Deploy.chm jest plikiem Pomocy zawierającym szczegółowy opis najnowszych funkcji narzędzi wdrażania systemu Windows Server 2003 oraz sposobie używania tych narzędzi. W tym pliku Pomocy znajdują się również informacje na temat narzędzia Sysprep.exe.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 892778 — ostatni przegląd: 12/09/2015 02:04:47 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbwinservsetup atdownload KB892778
Opinia