Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Za pomocą programu Nlbmgr.exe nie można utworzyć klastra równoważenia obciążenia sieciowego w 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2003

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Próba utworzenia klastra równoważenia obciążenia sieciowego (NLB, Network Load Balancing) za pomocą Menedżera równoważenia obciążenia sieciowego (Nlbmgr.exe) kończy się niepowodzeniem. Po wystąpieniu tego problemu w pliku dziennika Setupapi.log może się pojawić następujący wpis:
Błąd 0xe0000228: Brakuje zgodnych sterowników dla tego urządzenia.
Przyczyna
Ten problem występuje po uruchomieniu 32-bitowej wersji programu Nlbmgr.exe na komputerze 64-bitowym.

Uwaga: Ponieważ większość 32-bitowych składników usługi równoważenia obciążenia sieciowego (Mlb.exe, Wlbs.exe i Nlbmgr.exe) działa poprawnie w środowisku 64-bitowym, problem może zostać niezauważony.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, na komputerze 64-bitowym należy użyć 64-bitowej wersji programu Nlbmgr.exe.
Więcej informacji
Jeśli do ukończenia procesu wiązania zostanie użyta 32-bitowa wersja programu Nlbmgr.exe, będzie się wydawać, że program Nlbmgr.exe został powiązany. Jednak rzeczywistości sterownik nie zostanie załadowany.

Do zarządzania komputerami 64-bitowymi nie można używać obecnej wersji programu Nlbmgr.exe dołączonej do Pakietu narzędzi administracyjnych (Adminpak.msi) systemu Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1. Plik Nlbmgr.exe zawarty w pakiecie Adminpak.msi jest w wersji 32-bitowej.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 892782 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:38:09 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbnlb kbprb kbwinservnetwork KB892782
Opinia