Dostępne są pakiety wdrożeniowe programu Systems Management Server zawierające aktualizację zabezpieczeń MS05-014 dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Dostępne są pakiety wdrożeniowe programu Systems Management Server (SMS) zawierające aktualizację zabezpieczeń MS05-014. Tę aktualizację należy zastosować do programu Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), jeśli jest on używany w systemie Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP.

Pakiet wdrożeniowy programu SMS zawiera także skrypt, który umożliwia wdrażanie odpowiedniej aktualizacji zabezpieczeń na komputerach z systemami Windows 2000 i Windows XP za pomocą pakietu Software Update Services (SUS) Feature Pack programu SMS 2.0 oraz funkcji aktualizacji oprogramowania dostępnej w programie SMS 2003. Ten skrypt nie instaluje aktualizacji zabezpieczeń na komputerach z systemem Microsoft Windows NT 4.0. Aktualizacja zabezpieczeń MS05-14 nie jest zgodna z systemem Windows NT 4.0.

Pakiet wdrożeniowy programu SMS można pobrać z Centrum pobierania firmy Microsoft. W przypadku autoryzowania aktualizacji zabezpieczeń MS05-014 dla języków innych niż angielski, francuski, niemiecki i japoński należy pobrać wersję pakietu wdrożeniowego specyficzną dla określonego języka. Aby użyć pakietu wdrożeniowego programu SMS, należy określić opcje wiersza polecenia /q:a /r:n w Kreatorze rozpowszechniania aktualizacji oprogramowania.
Symptomy
Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) to narzędzie do skanowania używane przez program SMS. Narzędzie MBSA wykrywa komputery, które wymagają aktualizacji zabezpieczeń udokumentowanej w biuletynie zabezpieczeń MS05-014 firmy Microsoft. Narzędzie MBSA nie udostępnia jednak programowi SMS informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych dla tej aktualizacji. Narzędzie MBSA przekazuje na przykład nieprawdziwą informację, że ta aktualizacja jest zgodna z systemem Windows NT 4.0. Pakiet wdrożeniowy programu SMS został tak zaprojektowany, aby uniemożliwić instalację tej niezgodnej aktualizacji w systemie Windows NT 4.0. Jeśli ta aktualizacja będzie instalowana na komputerach z systemem Windows NT 4.0 bez użycia pakietu wdrożeniowego programu SMS, wystąpią błędy instalacji na komputerach klienckich.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o aktualizacji zabezpieczeń MS05-014, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, firma Microsoft udostępniła pakiet wdrożeniowy programu SMS w Centrum pobierania firmy Microsoft. Ten pakiet zawiera następujące elementy:
  • Plik IE6.0sp1-KB867282-SMS-Deploy-KB892937-x86-ENU.exe.
  • Skrypt, który wykrywa system operacyjny na komputerach klienckich programu SMS i uniemożliwia instalację w systemie Windows NT 4.0.
Gdy aktualizacja zabezpieczeń MS05-014 zostanie zatwierdzona w Kreatorze rozpowszechniania aktualizacji oprogramowania, program SMS pobierze pakiet wdrożeniowy programu SMS zamiast określonej aktualizacji zabezpieczeń, która została udokumentowana w biuletynie zabezpieczeń MS05-014 firmy Microsoft.

Ważne W przypadku autoryzowania aktualizacji zabezpieczeń MS05-014 dla języków innych niż angielski, francuski, niemiecki i japoński należy ręcznie pobrać pakiet wdrożeniowy dla odpowiedniego języka. Ręczne pobranie pakietów wdrożeniowych programu SMS dla odpowiednich języków jest również konieczne, gdy są spełnione następujące warunki:
  • Używana jest angielska wersja wykazu zabezpieczeń.
  • Skanowane są komputery klienckie korzystające z języka francuskiego, niemieckiego lub japońskiego.

Informacje dotyczące pobierania

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Angielski (USA): Arabski: Portugalski (Brazylia): Chiński (uproszczony): Czeski: Duński: Niemiecki: Grecki: Hiszpański: Fiński: Francuski: Hebrajski: Węgierski: Włoski: Japoński: Koreański: Holenderski: Norweski (Bokmal): Portugalski: Rosyjski: Szwedzki: Turecki: Chiński (tradycyjny): Data wydania: 8 luty 2005

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Pakiet wdrożeniowy programu SMS wymaga pakietu SUS Feature Pack dla programu SMS 2.0 lub funkcji aktualizacji oprogramowania dostępnej w programie SMS 2003.

Informacje o wdrażaniu

Aby użyć pakietu wdrożeniowego programu SMS, należy wpisać następujące polecenie w Kreatorze rozpowszechniania aktualizacji oprogramowania:
IE6.0sp1-KB867282-SMS-Deploy-KB892937-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Pakiet wdrożeniowy programu SMS używa opcji wiersza polecenia umożliwiających instalowanie aktualizacji zabezpieczeń w trybie cichym, bez ponownego uruchamiania komputerów klienckich. Te opcje wiersza polecenia są częścią logiki skryptu w pakiecie wdrożeniowym programu SMS. Nie można ich zmienić.
Więcej informacji

Często zadawane pytania

P1: Czym różni się aktualizacja zabezpieczeń zawarta w pakiecie wdrożeniowym programu SMS od aktualizacji zabezpieczeń udokumentowanej w biuletynie zabezpieczeń MS05-014 firmy Microsoft?

O1: Aktualizacja zabezpieczeń zawarta w pakiecie wdrożeniowym programu SMS nie różni się niczym od aktualizacji zabezpieczeń udokumentowanej w biuletynie zabezpieczeń MS05-014 firmy Microsoft.

P2: Czy pakiet wdrożeniowy programu SMS obsługuje aktualizację zabezpieczeń MS05-014 dla starszych wersji programu Internet Explorer?

O2: Nie. Pakiet wdrożeniowy zawiera wyłącznie aktualizację dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 używanego w systemie Windows 2000 lub Windows XP. Aktualizację zabezpieczeń MS05-14 dla innych wersji programu Internet Explorer można wykryć i wdrożyć za pomocą programu SMS. Nie jest wymagany osobny pakiet wdrożeniowy programu SMS.

P3: Załóżmy, że program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 jest uruchamiany w homogenicznym środowisku, w którym występuje tylko jeden typ systemu operacyjnego. Na przykład na komputerach klienckich programu SMS jest uruchomiony wyłącznie system Windows 2000. Czy w takim przypadku jest konieczne użycie pakietu wdrożeniowego programu SMS, czy też można wdrożyć aktualizację zabezpieczeń udokumentowaną w biuletynie zabezpieczeń MS05-014 firmy Microsoft?

O3: Można użyć pakietu wdrożeniowego programu SMS albo ręcznie pobrać i wdrożyć aktualizację zabezpieczeń dla określonego systemu operacyjnego, udokumentowaną w biuletynie zabezpieczeń MS05-014.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 892937 — ostatni przegląd: 12/09/2015 02:05:10 — zmiana: 3.0

Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Systems Management Server 2.0, Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

  • kbnosurvey kbarchive atdownload kbsecurity KB892937
Opinia