POPRAWKA: Komunikat o błędzie „Ta akcja jest prawidłowa tylko dla produktów, które są zainstalowane” po zainstalowaniu dwóch głównych aktualizacji produktu w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 przy użyciu Instalatora Windows 3.0

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu dwóch głównych aktualizacji oprogramowania dla produktu w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) następne operacje instalacyjne kończą się niepowodzeniem. Gdy występuje ten problem, jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Akcja ta jest prawidłowa tylko w odniesieniu do produktów, które są obecnie zainstalowane
Uwaga Aktualizacja oprogramowania obejmuje operacje związane z naprawą, usuwaniem lub dodatkową aktualizacją oprogramowania, wykonywane w odniesieniu do produktu. Uaktualnienie podstawowe jest pełną aktualizacją produktu, gwarantującą zmianę właściwości ProductCode.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy Instalator systemu Microsoft Windows 3.0 usiłuje odnaleźć nieodpowiedni produkt. Przyczyną tego problemu jest usterka w sekwencji aktualizacji.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku --------------------------------------------------------------25-sty-2005  14:52 1.0.0.0    1 089 264  Windowsxp-kb893048-x86-enu.exe 25-sty-2005  14:50 1.0.0.0     929 520  Windowsxp-kb893048-x86-symbols-enu.exe25-sty-2005  17:12 3.0.3790.2601 2 804 736  Msi.dll
Uwaga Plik Windowsxp-kb893048-x86-enu.exe jest instalatorem poprawki. Plik Windowsxp-kb893048-x86-symbols-enu.exe jest instalatorem pliku symboli poprawki o nazwie Msi.pdb. Instalowanie pliku Windowsxp-kb893048-x86-symbols-enu.exe nie jest konieczne.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
MSI
Właściwości

Identyfikator artykułu: 893048 — ostatni przegląd: 12/09/2015 02:06:00 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows Installer 3.0, Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbbug kbfix kbprb kbhotfixserver kbqfe KB893048
Opinia