Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po kliknięciu przycisku „Wyłącz komputer” w menu Start przycisk Hibernuj nie jest wyświetlany w systemie Windows XP lub Windows XP Tablet PC Edition 2005

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Używany jest komputer, na którym jest uruchomiony system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszy albo system Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Po kliknięciu przycisku Wyłącz komputer w menu Start przycisk Hibernuj nie jest wyświetlany. Zamiast niego wyświetlane są następujące przyciski:
 • Stan wstrzymania
 • Wyłącz
 • Uruchom ponownie
Takie zachowanie pojawia się nawet wówczas, gdy funkcja hibernacji została włączona na danym komputerze.

Uwaga: Jeżeli dany komputer jest członkiem domeny i używane jest klasyczne menu Wyłączanie komputera, te przyciski nie są wyświetlane.
Więcej informacji
Jest to oczekiwane zachowanie w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 i nowszych wersjach. Aby zapewnić wyświetlanie przycisku Hibernuj, po kliknięciu przycisku Wyłącz komputer, należy nacisnąć klawisz SHIFT. Naciśnięcie klawisza SHIFT powoduje zastąpienie przycisku Stan wstrzymania przyciskiem Hibernuj.

Użytkownicy nie zawsze mogą jednak szybko dowiedzieć się lub przypomnieć sobie, jak uzyskać dostęp do przycisku Hibernuj po kliknięciu przycisku Wyłącz komputer. Funkcja hibernacji w systemie Windows nie zawsze jest więc używana wówczas, gdy może być użyteczna. Obecnie dostępna jest poprawka umożliwiająca wyświetlanie przycisku Hibernuj po kliknięciu przycisku Wyłącz komputer w menu Start. Po zastosowaniu tej poprawki wszystkie następujące przyciski są wyświetlane po kliknięciu przycisku Wyłącz komputer w menu Start.
 • Hibernuj
 • Stan wstrzymania
 • Wyłącz
 • Uruchom ponownie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych związanych z instalowaniem tej poprawki.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Msgina.dll5.1.2600.2603996,86427-Jan-200500:46x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.25862,04818-Dec-200422:07x86SP2SP2QFE

Informacje o instalacji poprawki

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Po zastosowaniu tej poprawki należy zmodyfikować rejestr systemu Windows, aby umożliwić wyświetlanie przycisku Hibernuj. Aby zapewnić wyświetlanie przycisku Hibernuj po kliknięciu przycisku Wyłącz komputer, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. W polu Nowy klucz #1 wpisz System, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz System, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 6. W polu Nowy klucz #1 wpisz Shutdown, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 8. W polu Nowa wartość #1 wpisz ShowHibernateButton, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz ShowHibernateButton, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 10. W polu Dane wartości wpisz 1, pozostaw domyślną opcję Szesnastkowy zaznaczoną, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Zamknij Edytor rejestru.
Uwaga: Jeżeli dany komputer należy do domeny i używane jest klasyczne menu Wyłączanie komputera, należy wykonać następujące kroki w celu umożliwienia wyświetlania przycisku Hibernuj:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. W polu Nowy klucz #1 wpisz System, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz System, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 6. W polu Nowy klucz #1 wpisz Shutdown, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 8. W polu Nowa wartość #1 wpisz HibernateAsDefault, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz HibernateAsDefault, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 10. W polu Dane wartości wpisz 1, pozostaw domyślną opcję Szesnastkowy zaznaczoną, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Po ustawieniu wartości DWORD HibernateAsDefault różnej od zera na komputerze dołączonym do domeny przycisk Hibernuj jest wyświetlany w oknie dialogowym Wyłączanie komputera, jeżeli spełnione są następujące warunki:
  • Funkcja hibernacji jest włączona na danym komputerze.
  • Ponowne uruchomienie komputera nie jest wymagane w związku z oczekującymi na zakończenie aktualizacjami automatycznymi.
 11. Zamknij Edytor rejestru.

Uwaga Ta poprawka została uwzględniona w dodatku SP3 dla systemu Windows XP, jednak aby przycisk Hibernuj pojawiał się na komputerze z systemem Windows XP SP3, należy wykonać opisane wyżej czynności w celu włączenia tej poprawki.


Funkcja hibernacji ma kilka zalet. Jeżeli używana jest funkcja hibernacji, zamykanie programów i otwartych okien nie jest konieczne. Stan komputera jest zachowywany po przełączeniu komputera w stan hibernacji. Ponadto czas uruchamiania podczas wznawiania działania komputera ze stanu hibernacji jest zazwyczaj o 30 procent krótszy niż w przypadku uruchamiania komputera po zamknięciu systemu. Po wznowieniu działania komputera ze stanu hibernacji przywracany jest pulpit systemu Windows, dane i programy. Można szybko powrócić do wykonywanych uprzednio zadań. Ponadto podczas przełączania komputera w stan hibernacji wszystkie dane są zapisywane na dysku twardym komputera, dlatego ryzyko utraty rezultatów wykonywanych prac jest mniejsze.

Jeżeli używana jest funkcja hibernacji, komputer nie zużywa dodatkowej energii. Komputer stacjonarny zazwyczaj zużywa niewielką ilość energii elektrycznej podczas wyłączania lub po przełączeniu do stanu hibernacji. Ta wartość zazwyczaj wynosi około 3 watów. Komputer przenośny nie pobiera dodatkowej energii z baterii komputera po przełączeniu do stanu hibernacji, a nawet podczas wyłączania komputera.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 893056 — ostatni przegląd: 09/23/2009 12:37:07 — zmiana: 3.1

 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • kbautohotfix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbqfe kbhotfixserver KB893056
Opinia