Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nowe 16-bitowa karta PC nie jest wykrywana podczas wznawiania działania komputera z systemem Windows XP ze stanu hibernacji

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 893089
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
16-Bitowa karta PC, usuwanie z komputera i włóż nową kartę PC 16-bitowe nie wykryto nowe 16-bitowa karta PC. Ten symptom występuje, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Korzystanie z komputera z systemem Microsoft Windows XP.
 • Możesz zmienić karty PC, gdy komputer z systemem Windows XP jest w stanie hibernacji.
 • Po zmianie karty PC wznowieniu pracy komputera z systemem Windows XP ze stanu hibernacji.
Ponadto stare 16-bitowa karta PC pojawia się w Menedżerze urządzeń z żółty wykrzyknik obok nazwy stary 16-bitowa karta PC.
Przyczyna
Ten problem występuje, jeśli stare 16-bitowa karta PC i nowe 16-bitowa karta PC mają wartości różnych napięcia.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Wstępne nie są wymagane.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows XP Z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), wersje 32-bitowe
  Date     Time  Version      Size   File name  --------------------------------------------------------------  25-Feb-2005 03:53 6.1.22.4     371,936 Updspapi.dll  10-Mar-2005 02:06 5.1.2600.1640   116,096 Pcmcia.sys   
Windows XP Service Pack 2 (SP2), 32-bitowe wersje
  Date     Time  Version      Size   File name  --------------------------------------------------------------  10-Mar-2005 02:40 5.1.2600.2627   120,192 Pcmcia.sys  
Windows XP z dodatkiem SP1, wersje 64-bitowe
  Date     Time  Version      Size   File name   Platform  ------------------------------------------------------------------------  24-Feb-2005 14:20 6.1.22.4     639,712 Updspapi.dll IA-64  09-Mar-2005 12:52 5.1.2600.1640   309,760 Pcmcia.sys  
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
PCMCIA pc/mcia

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 893089 — ostatni przegląd: 01/16/2015 16:35:06 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbmt KB893089 KbMtpl
Opinia