Uszkodzenie stosu Jeżeli usuniesz i włóż kartę inteligentną podczas logowania użytkownika z procesu w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP lub dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 893376
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz:
 • Użyj karty inteligentnej do uwierzytelniania użytkowników na komputerze z systemem Microsoft Windows XP Z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub systemu Windows XP Z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).
 • Włóż kartę inteligentną w do czytnika i wpisz numer PIN, aby rozpocząć proces logowania.
 • Przed zakończeniem proces logowania usuwania karty inteligentnej.
 • Ponownie włóż kartę inteligentną.
W tym scenariuszu uszkodzenie stosu, a komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się). Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
STOP: 0xc000021a {krytyczny błąd systemu}
Przyczyna
Ten problem występuje z powodu wyścigu w proces Winlogon.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows XP z dodatkiem SP1 lub Windows XP z dodatkiem SP2.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows XP z dodatkiem SP1, x 86 wersje
Date     Time  Version      Size  File name--------------------------------------------------------------28-May-2005 02:28 5.1.2600.1695   971,776 Msgina.dll    27-May-2005 23:55 5.1.2600.1695   594,432 Xpsp2res.dll   27-May-2005 23:56 5.1.2600.1695    7,168 Xpsp3res.dll    
Windows XP z dodatkiem SP2, x 86 wersje
Date     Time  Version      Size  File name--------------------------------------------------------------28-May-2005 02:37 5.1.2600.2687   996,864 Msgina.dll    27-May-2005 23:36 5.1.2600.2687   17,920 Xpsp3res.dll       
Windows XP z dodatkiem SP1, wersje dla komputerów z procesorami Itanium
Date     Time  Version      Size  File name    Platform-------------------------------------------------------------------------27-May-2005 13:55 5.1.2600.1695  1,274,880 Msgina.dll    IA-6427-May-2005 11:51 5.1.2600.1695   593,920 Xpsp2res.dll   IA-6427-May-2005 11:52 5.1.2600.1695    6,656 Xpsp3res.dll   IA-6427-May-2005 13:59 5.1.2600.1695   971,776 Wmsgina.dll   x8627-May-2005 11:25 5.1.2600.1695   594,432 Wxpsp2res.dll  x8627-May-2005 11:26 5.1.2600.1695    7,168 Wxpsp3res.dll  x86        
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 893376 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:40:17 — zmiana: 3.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbmt KB893376 KbMtpl
Opinia