Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W aplikacji, która implementuje interfejs debugowania IMallocSpy, może nastąpić uszkodzenie sterty po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 873333

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 873333 podczas używania interfejsów programowania aplikacji (API) modelu COM (Component Object Model) może się okazać, że sterta jest uszkodzona.
Przyczyna
Ten problem występuje wtedy, gdy składnik korzysta z metody CoRegisterMallocSpy do rejestrowania interfejsu debugowania IMallocSpy. Gdy wskaźnik nie wskazuje początku sterty, blok jest zwracany do sterty, a sterta jest uszkodzona.

Niektóre ścieżki interfejsów COM API wywołują metody IMallocSpy::PreAlloc i IMallocSpy::PostAlloc bez wywoływania odpowiednich wolnych metod. Jeżeli wskaźnik zostanie dopasowany w metodzie PostAlloc, wskaźnik zwracany do sterty jest nieprawidłowy. Z tej przyczyny sterta jest uszkodzona.
Rozwiązanie

Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
System Microsoft Windows 2003 (ia64)
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  07-lut-2005 12:02 5.2.3790.266  3 578 880 Ole32.dll    IA64  07-lut-2005 12:02 5.2.3790.266   223 744 Olecli32.dll   IA64  07-lut-2005 12:02 5.2.3790.266    89 088 Olecnv32.dll   IA64  30-mar-2004 11:25 5.2.3790.141    73 216 Rpcproxy.dll   IA64  30-mar-2004 11:25 5.2.3790.141  2 150 400 Rpcrt4.dll    IA64  07-lut-2005 12:02 5.2.3790.266   688 640 Rpcss.dll    IA64  07-lut-2005 12:04 5.2.3790.266  1 192 448 Wole32.dll    X86  07-lut-2005 12:04 5.2.3790.266    72 192 Wolecli32.dll  X86  07-lut-2005 12:04 5.2.3790.266    36 352 Wolecnv32.dll  X86  30-mar-2004 11:26 5.2.3790.141    26 112 Wrpcproxy.dll  X86  30-mar-2004 11:26 5.2.3790.141   544 256 Wrpcrt4.dll   X86
System Microsoft Windows 2003 (x86)
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  08-lut-2005 04:04 5.2.3790.266  1 192 448 Ole32.dll  08-lut-2005 04:04 5.2.3790.266    72 192 Olecli32.dll  08-lut-2005 04:04 5.2.3790.266    36 352 Olecnv32.dll  16-mar-2004 03:17 5.2.3790.141    26 112 Rpcproxy.dll  16-mar-2004 03:17 5.2.3790.141   659 968 Rpcrt4.dll  08-lut-2005 04:04 5.2.3790.266   294 912 Rpcss.dll

Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
System Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (ia64)
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  04-lut-2005 10:45 5.1.2600.1619  4 353 024 Ole32.dll    IA64  04-lut-2005 10:45 5.1.2600.1612   241 152 Olecli32.dll   IA64  04-lut-2005 10:45 5.1.2600.1619   97 280 Olecnv32.dll   IA64  05-mar-2004 10:07 5.1.2600.1361  2 317 824 Rpcrt4.dll    IA64  04-lut-2005 10:45 5.1.2600.1619   785 920 Rpcss.dll    IA64  04-lut-2005 10:48 5.1.2600.1619  1 258 496 Wole32.dll    X86  04-lut-2005 10:48 5.1.2600.1612   68 608 Wolecli32.dll  X86  04-lut-2005 10:48 5.1.2600.1619   35 328 Wolecnv32.dll  X86  05-mar-2004 10:16 5.1.2600.1361   509 440 Wrpcrt4.dll   X86
System Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (x86)
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  05-lut-2005 02:47 5.1.2600.1619  1 258 496 Ole32.dll  05-lut-2005 02:47 5.1.2600.1612   68 608 Olecli32.dll  05-lut-2005 02:47 5.1.2600.1619   35 328 Olecnv32.dll  06-mar-2004 02:16 5.1.2600.1361   535 552 Rpcrt4.dll  05-lut-2005 02:47 5.1.2600.1619   284 672 Rpcss.dll
System Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (x86)
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  05-lut-2005 02:51 5.1.2600.2606  1 284 608 Ole32.dll  05-lut-2005 02:51 5.1.2600.2573   74 752 Olecli32.dll  05-lut-2005 02:51 5.1.2600.2606   37 376 Olecnv32.dll  05-lut-2005 02:51 5.1.2600.2606   395 776 Rpcss.dll

Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
System Microsoft Windows 2000
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  06-lut-2005 13:45 5.0.2195.7028   957 712 Ole32.dll      06-lut-2005 13:45 5.0.2195.7009   69 392 Olecli32.dll  06-lut-2005 13:45 5.0.2195.7028   36 624 Olecnv32.dll  06-lut-2005 13:45 5.0.2195.7020   437 008 Rpcrt4.dll  06-lut-2005 13:45 5.0.2195.7028   212 240 Rpcss.dll
UWAGA: Ze względu na zależności między plikami ta poprawka wymaga systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4.

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Metoda IMallocSpy umożliwia programistom monitorowanie przydziału pamięci, wykrywanie przecieków pamięci i symulowanie awarii pamięci w wywołaniach metod IMalloc. Ponieważ IMallocSpy jest interfejsem debugowania, korzystanie z niego poza środowiskiem projektowania jest raczej niemożliwe. Dlatego ten problem dotyczy przede wszystkim programistów używających metody IMallocSpy do debugowania przydziałów stert programów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat metody IMallocSpy, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać dodatkowe informacje o aktualizacji zabezpieczeń 873333, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873333 MS05-012: Luka w zabezpieczeniach OLE i COM może umożliwić zdalne wykonanie kodu
implementacja uszkodzenie szpieg
Właściwości

Identyfikator artykułu: 894194 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:52:26 — zmiana: 5.15

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbtshoot kbprb kbsecurity KB894194
Opinia