Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po uruchomieniu komputera pojawia się komunikat o błędzie „Proces hosta rodzajowego” albo w wiadomościach e-mail w formacie RTF nie są wyświetlane nazwy załączników DBCS

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 873333 (MS05-012) może wystąpić jeden lub kilka spośród następujących problemów:
 • Po uruchomieniu komputera może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
  Błąd procesu hosta rodzajowego dla usług Win32
  Uwaga: Ten problem występuje tylko w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).
 • Nazwy plików nie są wyświetlane w wiadomościach e-mail zawierających załączniki, gdy spełnione są następujące warunki:
  • Nazwa pliku zawiera znaki należące do zestawu znaków dwubajtowych (DBCS).
  • Długość nazwy pliku przekracza 42 znaki.
  Uwaga: Ten problem występuje tylko w wiadomościach e-mail w formacie RTF.
 • W aplikacji, która implementuje interfejs debugowania IMallocSpy, może nastąpić uszkodzenie sterty po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 873333. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  894194 W aplikacji, która implementuje interfejs debugowania IMallocSpy, może nastąpić uszkodzenie sterty po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 873333
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wydania zabezpieczeń MS05-012, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873333 MS05-012: Luka w zabezpieczeniach OLE i COM może umożliwić zdalne wykonanie kodu
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 błąd procesu hosta rodzajowego może wystąpić w każdym systemie i w dowolnym czasie. Chociaż komunikat pojawia się wkrótce po uruchomieniu systemu, błąd wystąpił podczas wcześniejszego wyłączania systemu. Z uwagi na szeroki zasięg problemu, aby go rozwiązać w systemie Windows XP z dodatkiem SP2, udostępniono poprawkę w witrynie Windows Update i rozpowszechniono wśród użytkowników, którzy mają włączone Aktualizacje automatyczne. Ostatni błąd procesu hosta rodzajowego w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 może wystąpić, gdy komputer zostanie uruchomiony ponownie po zainstalowaniu poprawki. Błąd ten dotyczy poprzedniego wyłączenia systemu przed zakończeniem instalacji nowej wersji.

W przypadku systemów Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows 2000 poprawka jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Dlatego jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający tę poprawkę. Aby natychmiast rozwiązać ten problem, pobierz poprawkę z poniższych lokalizacji.

System Windows Server 2003, wersje 32-bitowe

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB894391-x86-enu.exe.

Wydania systemu Windows Server 2003 dla procesora Itanium

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB894391-ia64-enu.exe.

Windows XP (wersje 32-bitowe)

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet WindowsXP-KB894391-x86-ENU.exe.Uwaga: Poprawkę udostępniono w witrynie Windows Update i rozpowszechniono wśród użytkowników, którzy mają włączone Aktualizacje automatyczne.

System Windows XP Itanium (wersja 64-bitowa)

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet WindowsXP-KB894391-ia64-ENU.exe.

System Windows 2000

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet Windows2000-KB894391-x86-ENU.exe.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Microsoft Windows Server 2003 (wersje 32-bitowe)
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  Folder  -----------------------------------------------------------------  20-lut-2005 00:16 5.2.3790.275 1 192 448 Ole32.dll   RTMQFE  20-lut-2005 00:16 5.2.3790.275   72 192 Olecli32.dll RTMQFE    20-lut-2005 00:16 5.2.3790.275   36 352 Olecnv32.dll RTMQFE  16-mar-2004 03:17 5.2.3790.141   26 112 Rpcproxy.dll RTMQFE  16-mar-2004 03:17 5.2.3790.141  659 968 Rpcrt4.dll  RTMQFE  20-lut-2005 00:16 5.2.3790.275  294 912 Rpcss.dll   RTMQFE  20-lut-2005 00:06 5.2.3790.275 1 192 448 Ole32.dll   RTMGDR   20-lut-2005 00:06 5.2.3790.275   72 192 Olecli32.dll RTMGDR  20-lut-2005 00:06 5.2.3790.275   36 352 Olecnv32.dll RTMGDR  16-mar-2004 03:09 5.2.3790.137   26 112 Rpcproxy.dll RTMGDR  16-mar-2004 03:09 5.2.3790.137  660 992 Rpcrt4.dll  RTMGDR  20-lut-2005 00:06 5.2.3790.275  294 400 Rpcss.dll   RTMGDR
Wydania systemu Windows Server 2003 dla procesora Itanium
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  CPU  Folder  -----------------------------------------------------------------------------  19-lut-2005 22:16 5.2.3790.275 3 578 880 Ole32.dll   IA-64 RTMQFE  19-lut-2005 22:16 5.2.3790.275  223 744 Olecli32.dll  IA-64 RTMQFE  19-lut-2005 22:16 5.2.3790.275   89 088 Olecnv32.dll  IA-64 RTMQFE  31-mar-2004 01:25 5.2.3790.141   73 216 Rpcproxy.dll  IA-64 RTMQFE  31-mar-2004 01:25 5.2.3790.141 2 150 400 Rpcrt4.dll   IA-64 RTMQFE  19-lut-2005 22:16 5.2.3790.275  688 640 Rpcss.dll   IA-64 RTMQFE  19-lut-2005 22:16 5.2.3790.275 1 192 448 Wole32.dll   x86  RTMQFE\WOW  19-lut-2005 22:16 5.2.3790.275   72 192 Wolecli32.dll x86  RTMQFE\WOW  19-lut-2005 22:16 5.2.3790.275   36 352 Wolecnv32.dll x86  RTMQFE\WOW  31-mar-2004 01:26 5.2.3790.141   26 112 Wrpcproxy.dll x86  RTMQFE\WOW  31-mar-2004 01:26 5.2.3790.141  544 256 Wrpcrt4.dll  x86  RTMQFE\WOW  19-lut-2005 22:06 5.2.3790.275 3 577 856 Ole32.dll   IA-64 RTMGDR  19-lut-2005 22:06 5.2.3790.275  223 744 Olecli32.dll  IA-64 RTMGDR  19-lut-2005 22:06 5.2.3790.275   89 088 Olecnv32.dll  IA-64 RTMGDR  31-mar-2004 01:29 5.2.3790.137   73 216 Rpcproxy.dll  IA-64 RTMGDR  31-mar-2004 01:29 5.2.3790.137 2 140 160 Rpcrt4.dll   IA-64 RTMGDR  19-lut-2005 22:06 5.2.3790.275  687 616 Rpcss.dll   IA-64 RTMGDR  19-lut-2005 22:06 5.2.3790.275 1 192 448 Wole32.dll   x86  RTMGDR\WOW  19-lut-2005 22:06 5.2.3790.275   72 192 Wolecli32.dll x86  RTMGDR\WOW  19-lut-2005 22:06 5.2.3790.275   36 352 Wolecnv32.dll x86  RTMGDR\WOW  31-mar-2004 01:29 5.2.3790.137   26 112 Wrpcproxy.dll x86  RTMGDR\WOW  31-mar-2004 01:29 5.2.3790.137  542 208 Wrpcrt4.dll  x86  RTMGDR\WOW
Uwaga: Podczas instalowania tej poprawki na komputerze, na którym uruchomiony jest system Windows Server 2003, instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych na danym komputerze było uprzednio aktualizowanych przez poprawkę udostępnioną przez firmę Microsoft. Jeśli już wcześniej zainstalowano poprawkę aktualizującą dany plik, instalator skopiuje pliki RTMQFE na komputer. W przeciwnym przypadku instalator kopiuje na komputer pliki RTMGDR.
Windows XP (wersje 32-bitowe)
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  Folder  -------------------------------------------------------------------  28-kwi-2005 19:33 5.1.2600.1675 1 190 400 Ole32.dll   SP1QFE  28-kwi-2005 19:33 5.1.2600.1675   68 608 Olecli32.dll  SP1QFE  28-kwi-2005 19:33 5.1.2600.1675   35 328 Olecnv32.dll  SP1QFE  06-mar-2004 02:16 5.1.2600.1361  535 552 Rpcrt4.dll   SP1QFE  28-kwi-2005 19:33 5.1.2600.1675  275 456 Rpcss.dll   SP1QFE  28-kwi-2005 18:35 5.1.2600.2665 1 286 144 Ole32.dll   SP2QFE  28-kwi-2005 19:35 5.1.2600.2665   74 752 Olecli32.dll  SP2QFE  28-kwi-2005 19:35 5.1.2600.2665   37 376 Olecnv32.dll  SP2QFE  28-kwi-2005 19:35 5.1.2600.2665  396 288 Rpcss.dll   SP2QFE  28-kwi-2005 19:31 5.1.2600.2665 1 285 120 Ole32.dll   SP2GDR  28-kwi-2005 19:31 5.1.2600.2665   74 752 Olecli32.dll  SP2GDR  28-kwi-2005 19:31 5.1.2600.2665   37 888 Olecnv32.dll  SP2GDR  28-kwi-2005 19:31 5.1.2600.2665  395 776 Rpcss.dll   SP2GDR
System Windows XP Itanium (wersja 64-bitowa)
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku   CPU  --------------------------------------------------------------------  28-kwi-2005 18:30 5.1.2600.1675 4 356 608 Ole32.dll    IA-64  28-kwi-2005 18:30 5.1.2600.1675  241 152 Olecli32.dll   IA-64  28-kwi-2005 18:30 5.1.2600.1675   97 280 Olecnv32.dll   IA-64  06-mar-2004 01:07 5.1.2600.1361 2 317 824 Rpcrt4.dll    IA-64  28-kwi-2005 18:30 5.1.2600.1675  784 896 Rpcss.dll    IA-64  28-kwi-2005 18:33 5.1.2600.1675 1 190 400 Wole32.dll    x86  28-kwi-2005 18:33 5.1.2600.1675   68 608 Wolecli32.dll  x86  28-kwi-2005 18:33 5.1.2600.1675   35 328 Wolecnv32.dll  x86  05-mar-2004 01:16 5.1.2600.1361  509 440 Wrpcrt4.dll   X86
Uwagi Wersje tej poprawki zabezpieczeń dla systemów Windows XP i Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) w wersji 2003 są spakowane w pakietach podwójnych. Pakiety te zawierają pliki przeznaczone dla oryginalnej wersji systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i pliki dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328848 Opis pakietów podwójnych poprawek dla systemu Windows XP
Podczas instalowania tej poprawki na komputerze, na którym uruchomiony jest system Windows XP z dodatkiem SP2 lub Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003, instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych na danym komputerze było uprzednio aktualizowanych przy użyciu poprawki udostępnionej przez firmę Microsoft.

Jeśli wcześniej była instalowana poprawka w celu zaktualizowania odpowiedniego pliku, w zależności od systemu operacyjnego występuje jedna z następujących sytuacji:
 • System Windows XP z dodatkiem SP2
  Instalator kopiuje pliki SP2QFE na komputer.
 • System Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003
  Instalator kopiuje pliki RTMQFE na komputer.
Jeśli wcześniej nie instalowano poprawki w celu zaktualizowania odpowiedniego pliku, w zależności od systemu operacyjnego występuje jedna z następujących sytuacji:
 • System Windows XP z dodatkiem SP2
  Instalator kopiuje pliki SP2GDR na komputer.
 • System Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003
  Instalator kopiuje pliki RTMGDR na komputer.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietu aktualizacji produktu systemu Windows Server 2003
System Windows 2000
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------  11-maj-2005 05:55 5.0.2195.7034   957 712 Ole32.dll      11-maj-2005 05:55 5.0.2195.7009   69 392 Olecli32.dll    19-lut-2005 23:13 5.0.2195.7034   36 624 Olecnv32.dll    11-mar-2004 20:29 5.0.2195.6904   449 808 Rpcrt4.dll     06-lut-2005 23:13 5.0.2195.7028   212 240 Rpcss.dll    
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
W przypadku kont użytkowników o ograniczonych uprawnieniach, to znaczy kont innych niż konto administratora, poszczególne raporty o błędach są zapisywane i nie są wysyłane, dopóki nie zaloguje się użytkownik z uprawnieniami administratora. Dlatego po zainstalowaniu poprawki błędu procesu hosta rodzajowego mogą się pojawić liczne raporty o błędach. W takiej sytuacji kliknij polecenie Wyślij raport o błędach po każdym raporcie.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardowej terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
COM OLE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 894391 — ostatni przegląd: 08/24/2007 19:48:00 — zmiana: 6.2

Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbfix kbqfe kbcomservices kbprb kbattachments atdownload KB894391
Opinia