Jak przełączać między 32-bitowymi wersjami programu ASP.NET 1.1 a 64-bitową wersją programu ASP.NET 2.0 w 64-bitowej wersji systemu Windows

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

WPROWADZENIE
W tym artykule omówiono sposób przełączania między 32-bitową wersją programu Microsoft ASP.NET 1.1 a zarówno 32-, jak i 64-bitową wersją programu ASP.NET 2.0 w 64-bitowej wersji systemu Microsoft Windows.

Komunikaty o błędach mogą być wyświetlane w przypadku zainstalowania obu wersji programu ASP.NET i niewykonania kroków mających na celu umożliwienie uruchamiania każdego ze środowisk ASP.NET w Internetowych usługach informacyjnych (IIS) 6.0 firmy Microsoft. Na przykład, gdy program ASP.NET nie zostanie poprawnie skonfigurowany, witryna sieci Web może wyświetlić następujący komunikat o błędzie:
Usługa niedostępna
W dzienniku systemu mogą zostać zarejestrowane komunikaty o błędach podobne do następujących:

Identyfikator zdarzenia: 2268
Pierwotny identyfikator zdarzenia: 2268
Numer rekordu: 3746
Źródło: W3SVC-WP
Kategoria: Brak
Typ: Błąd
Komputer: nazwa_serwera
Opis:
Nie można załadować wszystkich filtrów ISAPI witryny/usługi. Z tego powodu uruchamianie zostało przerwane.

Identyfikator zdarzenia: 2274
Pierwotny identyfikator zdarzenia: 2274
Numer rekordu: 3745
Źródło: W3SVC-WP
Kategoria: Brak
Typ: Błąd
Komputer: nazwa_serwera
Opis:
Z powodu problemu z konfiguracją nie można załadować filtru ISAPI „C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll”. Bieżąca konfiguracja obsługuje tylko ładowanie obrazów utworzonych dla architektury procesorów AMD64. Pole danych zawiera numer błędu. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie oraz o sposobie rozwiązywania błędów wynikających z niezgodności architektury tego procesora, odwiedź następującą witrynę: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349.

Więcej informacji
Usługi IIS 6.0 obsługują zarówno tryb 32-bitowy, jak i tryb 64-bitowy. Usługi IIS 6.0 nie obsługują jednak jednoczesnego uruchamiania obu trybów w 64-bitowej wersji systemu Windows. Program ASP.NET 1.1 można uruchomić tylko w trybie 32-bitowym. Program ASP.NET 2.0 można uruchomić w trybie 32-bitowym lub 64-bitowym. Aby więc jednocześnie uruchomić programy ASP.NET 1.1 i ASP.NET 2.0, należy uruchomić usługi IIS w trybie 32-bitowym.

Uwaga Jeżeli na komputerze jest zainstalowany program Microsoft Exchange Server 2007, nie należy używać następującej metody.

Przed rozpoczęciem przełączania między różnymi wersjami programu ASP.NET odwiedź następującą witrynę usługi MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web celem pobrania i zainstalowania rozwiązań .NET Framework 1.1 oraz .NET Framework 2.0:Na przykład, korzystając z systemu Microsoft Windows x64 Edition, należy pobrać dwa następujące pakiety redystrybucyjne:
 • Pakiet redystrybucyjny rozwiązania .NET Framework w wersji 2.0 x64 (64-bitowy)
 • Wersja redystrybucyjna rozwiązania .NET Framework w wersji 1.1
Po zainstalowaniu pakietów redystrybucyjnych można przełączać między różnymi wersjami programu ASP.NET. Aby to zrobić, dla każdej wersji programu ASP.NET wykonaj następujące kroki:

ASP.NET 1.1, wersja 32-bitowa

Aby uruchomić 32-bitową wersję programu ASP.NET 1.1, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Aby włączyć tryb 32-bitowy, wpisz następujące polecenie:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 3. Aby zainstalować wersję programu ASP.NET 1.1 oraz mapy skryptów w katalogu głównym usług IIS oraz w podkatalogach, wpisz następujące polecenie:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i
 4. Upewnij się, że stan rozwiązania ASP.NET w wersji 1.1.4322 na liście rozszerzeń usług sieci Web oraz w Menedżerze internetowych usług informacyjnych jest ustawiony jako Dozwolone.

ASP.NET 2.0, wersja 32-bitowa

Aby uruchomić 32-bitową wersję programu ASP.NET 2.0, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Aby włączyć tryb 32-bitowy, wpisz następujące polecenie:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 3. Aby zainstalować wersję programu ASP.NET 2.0 (32-bitową) oraz mapy skryptów w katalogu głównym usług IIS oraz w podkatalogach, wpisz następujące polecenie:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. Upewnij się, że stan rozwiązania ASP.NET w wersji 2.0.50727 (32-bitowej) na liście rozszerzeń usług sieci Web oraz w Menedżerze internetowych usług informacyjnych jest ustawiony jako Dozwolone.

ASP.NET 2.0, wersja 64-bitowa

Aby uruchomić 64-bitową wersję programu ASP.NET 2.0, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Aby wyłączyć tryb 32-bitowy, wpisz następujące polecenie:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 0
 3. Aby zainstalować wersję programu ASP.NET 2,0 oraz mapy skryptów w katalogu głównym usług IIS oraz w podkatalogach, wpisz następujące polecenie:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. Upewnij się, że stan rozwiązania ASP.NET w wersji 2.0.50727 na liście rozszerzeń usług sieci Web oraz w Menedżerze internetowych usług informacyjnych jest ustawiony jako Dozwolone.
Uwaga Wersja kompilacji programu ASP.NET 2.0 może być inna — zależy to od aktualnie wydanej wersji kompilacji. Opisane kroki są przeznaczone dla wersji kompilacji 2.0.50727.

Pomoc techniczna dotycząca wydań x64 systemu Windows

Pomoc i obsługę techniczną dotyczącą wydań x64 systemu Microsoft Windows zapewnia producent sprzętu. Producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną, ponieważ wydanie Windows x64 zostało dostarczone razem ze sprzętem. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows x64 przy użyciu unikatowych składników, Unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft będzie zapewniać pomoc techniczną w uzasadnionym zakresie, jeżeli konieczne będzie uzyskanie pomocy technicznej związanej z wydaniem systemu Windows x64. Może jednak okazać się konieczny bezpośredni kontakt z producentem sprzętu, gdyż jest on najlepiej przygotowany do udzielania pomocy w zakresie oprogramowania zainstalowanego na danym sprzęcie.

Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje o produkcie Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o 64-bitowych wersjach systemu Windows oraz 64-bitowej wersji architektury .NET Framework, odwiedź następujące witryny MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
DOTNET ASP x64 IA-64 IA64 Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit OWA
Właściwości

Identyfikator artykułu: 894435 — ostatni przegląd: 05/22/2007 18:25:00 — zmiana: 5.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbhowto kbinfo kbwebserver kbconfig KB894435
Opinia