Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Publisher 2000: 12 września 2006

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS06-054. W tym biuletynie zamieszczono wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Publisher 2000, z manifestem pliku i opcjami wdrażania włącznie. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web w zależności od tego, czy jesteś użytkownikiem domowym czy specjalistą IT:

Znane problemy

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie można otwierać publikacji programu Microsoft Publisher 2.0 w programie Publisher 2000. Próba otwarcia publikacji programu Publisher 2.0 w programie Publisher 2000 powoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
    Program Publisher nie może otworzyć tego pliku. Ten plik zapisano z poprzedniej wersji programu Publisher. Program Publisher nie obsługuje już plików zapisanych w tej wersji.
  • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update lub Office Update nawet wówczas, gdy program Publisher 2000 nie jest zainstalowany. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn oferowania tej aktualizacji w witrynie Microsoft Update lub Office Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    830335 Witryna Office Update proponuje aktualizacje programów pakietu Office, które nie są zainstalowane
  • Po zainstalowaniu aktualizacji nie można kopiować i wklejać zawartości między osobnymi wystąpieniami programu Publisher 2000. W przypadku skopiowania zawartości z jednego wystąpienia programu Publisher 2000 i przełączenia się do innego wystąpienia, polecenie Wklej będzie niedostępne (wyszarzone), tak jakby schowek był pusty.

Informacje o usuwaniu

Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby przywrócić wcześniejszą wersję instalacji programu Publisher 2000, należy usunąć program Publisher 2000, a następnie zainstalować go ponownie przy użyciu oryginalnego dysku CD.
publisher2000 publisher2k publisher9 pub2000 pub2k pub9 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 894540 — ostatni przegląd: 02/06/2014 09:21:08 — zmiana: 2.0

Microsoft Publisher 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB894540
Opinia